BDO: Interne Audit Functie niet klaar voor Solvency II

30 juli 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Verzekeraars hebben moeite te voldoen aan de eisen die Solvency II stelt aan de Interne Audit Functie, zo blijkt uit onderzoek van BDO Consultants. BDO ondervroeg de directies van 44 kleine en middelgrote verzekeraars naar de voorbereidingen voor deze sleutelfunctie om eind 2013 aan de nieuwe Europese richtlijnen te voldoen. "De meesten zijn er wel mee bezig, maar niet op de juiste manier", aldus Carlo Pietersma, Senior Manager bij BDO Consultants.

Uitbesteden te kostbaar

Toezichthouder DNB schrijft voor dat verzekeraars een Interne Audit Functie (IAF) inrichten en deze niet combineren met andere functies binnen de organisatie. Daarmee wil de toezichthouder waarborgen dat de IAF onafhankelijk en objectief aan de directie van de organisatie kan rapporteren. De helft van de ondervraagden in het onderzoek van BDO geeft echter aan dat ze hun IAF wel combineren met andere functies. Pietersma: "Kleine en middelgrote verzekeraars geven aan dat ze niet van voldoende omvang zijn om van de IAF een fulltime-functie te maken. En uitbesteden vinden ze vaak te kostbaar."

Tijd dringt...
Volgens BDO begint de tijd te dringen om de IAF op orde te krijgen. Pietersma: "De belangrijkste taak van de IAF is het rapporteren over de voortgang en de kwaliteit van de implementatie van Solvency II. Op 31 augustus is de deadline van de parallel-run en op 1 januari 2014 moet de IAF volledig ingericht en in werking zijn. Wij vinden het opvallend dat nu, tijdens de parallelrun en anderhalf jaar voor de eindstreep, een derde van de door ons ondervraagde verzekeraars aangeeft dat de IAF nog niets aan de directie heeft gerapporteerd over de voortgang van de implementatie." Daarnaast geeft bijna 25 procent van de respondenten aan de IAF nog niet ingevuld te hebben, terwijl de toezichthouder dit wel verplicht stelt. "De tijd begint wel te dringen. Wat ons betreft bereidt een deel van de verzekeraars zich op dit moment niet voldoende voor of ze onderschatten de impact van de regelgeving", aldus Pietersma.

BDO - Solvency 2