PwC en CSFI: Nederlandse bankiers maken zich zorgen

07 februari 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Nederlandse bankiers maken zich, zei het lichtelijk, meer zorgen over hun sector en de risico’s die ze lopen dan hun internationale collega’s. Dat blijkt uit ‘Banking Banana Skins 2012’, een internationaal onderzoek naar de mogelijke uitglijders voor de financiële sector onder 710 financiële insiders uit 58 landen. Het rapport is uitgevoerd door het Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) in samenwerking met PwC.

Vertrouwen Nederlandse bankiers op dieptepunt
Het Nederlandse ‘anxiety’-niveau is 3.33 tegen 3.15 wereldwijd. Nog nooit waren deze scores zo hoog. De Nederlandse inbreng in het onderzoek wordt gedomineerd door zorgen om de eurocrisis en de potentiële impact op de Europese economie en banken. Over het algemeen delen de Nederlandse respondenten de ongerustheid van andere geïndustrialiseerde landen over de slechte economische vooruitzichten en de gevolgen daarvan voor kredieten, kapitalisatie en winstgevendheid.

Gebrek aan kapitaal
Twee jaar geleden maakte de sector zich nog de grootste zorgen over de politieke bemoeienis met bankiers en hun gang van zaken. In 2012 zorgen het gebrek aan kapitaal en uiteraard de macro-economische risico’s die samenhangen met een mogelijke recessie voor de meeste hoofdbrekens.

Liquiditeitsrisico’s
Met name de financiële 'bananenschillen', zoals liquiditeitrisico`s en kapitaalbeschikbaarheid, zijn met stip gestegen. Winstgevendheid is nieuw in de index. Er wordt onder andere gevreesd voor een tweede dip in de economie, omdat die een nieuwe golf van kredietverliezen zal veroorzaken.

Eurozone
Het grootste schrikbeeld vormt de crisis in de eurozone, inclusief het gevaar voor failliete eurolanden. Het uiteenvallen van de euro zal immers niet alleen banken in Europa raken. Ook bankiers in de VS, Canada, China, Argentinië en Australië plaatsen de eurocrisis aan de top van hun lijst met zorgen.

Slechte reputatie banken
Nederlandse bankiers vrezen meer dan gemiddeld om talent mis te lopen door de slechte reputatie van banken. Ook de afhankelijkheid van technologie wordt door hen eerder aangemerkt als een probleem. De (on)deugdelijkheid van risicomanagement wordt overigens niet als een potentiële 'bananenschil' gezien. De Nederlandse respondenten maken zich ook relatief weinig zorgen om verkeerde kosten-inschattingen van risico’s.