KPMG: Banken richten zich vooral op autonome groei

05 augustus 2011 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Grote internationaal opererende banken verwachten de komende vijf jaar vooral op eigen kracht te zullen groeien. Groei door fusies en overnames zal volgens hen de komende twee jaar niet aan de orde zijn, vooral als gevolg van regelgeving en de bestaande onzekerheid rondom de uiteindelijke tekst van de regelgeving. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder de 23 grootste banken in de wereld.

Van de onderzochte banken geeft 90% aan de komende vijf jaar met name autonome groei te verwachten. Volgens de banken zal de fusie- en overnamemarkt in de sector de komende tijd gedomineerd worden door middelgrote, binnenlandse overnames aangezien met name de kleinere spelers in de bankensector op zoek gaan naar schaalgrootte. Daarbij gaat het vooral om regionale banken in de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

Volgens Age Lindenbergh, partner bij KPMG Transaction Services, is zo’n 20% van de grootste banken qua marktkapitalisatie nog altijd voor een deel in handen van de overheid. Lindenbergh: “Deze banken zijn in het algemeen niet in staat vrijelijk door overnames te groeien. Bovendien wordt de groei-agenda voor banken in het westen vooral belemmerd door regelgeving. Deze banken krijgen nu ten volle te maken met de gevolgen van bijvoorbeeld Basel III en lokale liquiditeitsvereisten.

Daarnaast is een aantal grote banken op dit moment bezig om niet-kernactiviteiten af te stoten of het productaanbod kritisch te bekijken om op deze manier schaalgrootte te verkrijgen in de belangrijkste productgroepen. Zelfs de meest kapitaalkrachtige banken die zich richten op een overname in de opkomende markten lopen op dit moment tegen regelgeving aan die een dergelijke transactie bemoeilijkt.

De banken in de opkomende markten zijn op dit moment vooral bezig met binnenlandse expansie. Zij lijken op dit moment noch de wens noch de behoefte te hebben om buiten de eigen landsgrenzen te treden, behalve wanneer nationale bedrijven daarom vragen.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat fuseren en overnemen in de bancaire sector al jaren een binnenlandse aangelegenheid is. Ook in de periode 2005 tot 2010 zetten binnenlandse fusies en overnames de toon. In deze periode vond 73% van alle transacties binnen de landsgrenzen plaats. Bijna 20% van de fusies en overnames was regionaal van aard en slechts 8% was intercontinentaal.

In de meeste gevallen was het verkrijgen van toegang tot een nieuwe markt de belangrijkste reden voor een transactie. Banken die wel buiten de eigen landsgrenzen actief waren, kwamen de afgelopen twee jaar met name uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Rusland en Frankrijk.

“Het is duidelijk dat de opkomende markten de groei-agenda van de bankensector in hoge mate domineren en dat ook de komende jaren zullen blijven doen”, zegt Lindenbergh. “De opkomende markten domineren niet alleen de groei-agenda van de banken in hun eigen land die de kansen op de eigen markt willen verzilveren, maar ook van de belangrijke westerse banken die een graantje willen meepikken.

De banken in de opkomende markten zijn meegegroeid met de lokale economieën en als gevolg hiervan behoort een aantal inmiddels tot de grootste banken ter wereld. Eind vorig jaar waren vijf van de tien grootste banken op basis van marktkapitalisatie Chinees of Braziliaans.”