PwC: verdubbeling in waarde van Europese IPOs

13 juli 2011 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Bedrijven in de mijnbouw-, olie- en gassector hebben de Europese markt voor beursgangen (IPO’s) gedomineerd in het tweede kwartaal van 2011.

Hoewel moeilijke marktomstandigheden de prijs en het aantal beursgangen sterk beïnvloedde, lag de waarde van Europese IPO’s dit kwartaal 48 procent hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit de European IPO Watch die PwC ieder kwartaal publiceert.

Europese beurzen worden in sterke mate beïnvloed door de zorgen over ondermeer Griekenland. Wat heeft geleid tot het heroverwegen van een aantal beursgangen. Prijsvorming is een belangrijk discussiepunt en ook de relatie tussen verkopende en kopende partijen staat onder druk. Vooruitkijkend zien we dat een groot aantal Europese landen – vanuit het op orde krijgen en houden van de overheidsfinanciën - het naar de beurs brengen van overheidsbedrijven zullen overwegen. PwC verwacht dat hier voor investeerders grote kansen liggen in de nabije toekomst.

Martin Coenen (partner PwC): 'De turbulente economische omstandigheden hebben de markt voor beursgangen in het tweede kwartaal van 2011 geen goed gedaan. Traditioneel is dit het kwartaal waarin de meeste bedrijven naar de beurs gaan en de grootste deals worden gesloten. Investeerders zijn op dit moment zeer selectief in hun keuzes en sturen sterk op “groeiverwachtingen” en “prijs”.

Investeerders zoeken met name naar groei in de grondstoffensector, gezien de succesvolle beursgang van Glencore – groothandel in grondstoffen – en Vallares, olie en gas. De twee IPO’s aan de Londense beurs waren goed voor meer dan €8 miljard van de €13,4 miljard die in het tweede kwartaal in Europa werd opgehaald. De twee grote Londense deals in de grondstoffenindustrie laten duidelijk zien dat er animo is, maar de kunst is het neerleggen van een aantrekkelijk groeiscenario tegen de juiste prijs.'

Londen is nog steeds een van de belangrijkste beurzen voor een eerste beursnotering. Toch is de concurrentie hevig. Vooral Hong Kong heeft consumentenmerken als Prada weten te overtuigen van het nut en de noodzaak van een Aziatische beursnotering. Wel blijft Londen de belangrijkste beurs voor grondstoffenbedrijven die een notering overwegen.

In de Verenigde Staten lag de totale waarde van IPO’s voor het tweede opeenvolgende kwartaal boven de €8,5 miljard. Daarbij speelden technologiebedrijven zoals Yandex en LinkedIn de belangrijkste rol. Zij waren verantwoordelijk voor 36 procent van de opgehaalde fondsen. Voor Hong Kong voorspelt PwC in 2011 zo'n 110 beursgangen met een gezamenlijke waarde van €35 miljard.