IG&H Consulting: Hypotheekomzet stijgt met 22%

14 juni 2011 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Elk kwartaal brengt IG&H Consulting & Interim een ‘hypotheekmarktupdate’ uit. De update van het adviesbureau bevat o.a. een update van de hypotheekomzet in Nederland, het marktaandeel van hypotheekaanbieders, een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten en de laatste stand van zaken in de Nederlandse woningmarkt.

Een overzicht van de belangrijkste punten uit de hypotheekmarktupdate van Q1 2011:

hypotheekmarktupdate

  • De hypotheekomzet komt in het eerste kwartaal uit op € 17,3 miljard, dit is een stijging van 22% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Het aantal ingeschreven hypotheken is met een stijging van 18% kleiner dan de stijging in geld.
  • De gemiddelde transactieprijs is met ca. 3% gestegen ten opzichte van Q1 2010. Een mogelijke verklaring is dat de startersmarkt nu minder goed loopt waardoor de mix van verkochte woningen verschoven is naar het duurdere segment.
  • Het is onwaarschijnlijk dat de opleving van de markt structureel is: sinds het vorige kwartaal is de hypotheekrente met ca. 20% gestegen, is de koopsubsidieregeling vervallen en zijn (per 1 januari 2011) de acceptatienormen door de AFM aangescherpt. Daarnaast laten cijfers van de NVM een daling zien: normaal is het verschil in aantallen getekende koopcontracten tussen Q4 en Q1 van het daarop volgende jaar -7%. Dit keer is de terugval -14%.
  • Een verklaring voor de opleving is dat de hier getoonde cijfers het gevolg zijn van de hypotheekaanvragen van eind 2010. Mogelijk heeft de consument geanticipeerd op de aanscherping van de acceptatienormen door de aankoop naar voren te trekken.

hypotheekmarkt 2011

  • AEGON weet een stevige groei te realiseren: in 2007 werd het groeipad ingezet en dit jaar is er weer een groei van boven de 2 procentpunt marktaandeel.
  • ING Bank en Amstelhuys (onderdeel van Delta Lloyd) winnen ook behoorlijk: een winst van rond de 2 procentpunt marktaandeel in Q1 2011 ten opzichte van Q1 2010. Daarbij is het beeld voor Amstelhuys enigszins vertekend: Q1 2010 was relatief laag waardoor de stijging extra groot lijkt.
  • Westland Utrecht – één van de bedrijfsonderdelen van ING die in de etalage staan – verovert een stevige eigen positie in de hypotheekmarkt door een groei van ca 1,6 procentpunt.
  • Rabobank levert ten opzicht van Q1 2010 3,5 procentpunt marktaandeel in: deze uitslag wordt enigszins vertekend doordat Rabobank in Q1 2010 een relatief hoog marktaandeel realiseerde. Als daarvoor gecorrigeerd wordt, resteert nog altijd een verlies van ca. 2 procentpunt marktaandeel.
  • ABN AMRO en Florius verliezen beide. Daar staat tegenover dat het mede door ABN gefunde ASR Bank behoorlijk wint.
  • SNS (SNS Bank en BLG) verliest meer dan een kwart van haar marktaandeel.

Lees de volledige hypotheekmarktupdate van Q1 2011 op deze pagina.