Deloitte: Bancair krediet populairste financieringsvorm

24 mei 2011 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Voor het eerst sinds de start van de CFO Survey is bancair krediet de meest favoriete vorm van financiering voor de Corporate CFO. Van de ondervraagde CFO’s prefereert nu 41% bancair krediet, 27% heeft een voorkeur voor de obligatiemarkt en 16% ziet een aandelenemissie als de beste financieringsvorm. Bankfinanciering is ook weer beter beschikbaar, ondanks de hogere kosten van bancair krediet door de stijgende rente.

Jan de Rooij, partner bij Deloitte, zegt hierover: “Van oudsher was bankfinanciering de favoriete vorm van financiering voor Nederlandse ondernemingen. Door de beperkte toegang tot bankfinanciering in de afgelopen periode, is men meer gebruik gaan maken van alternatieve financieringsbronnen zoals obligaties en aandelenemissie. In de toekomst zal de CFO dit blijven doen, diversificatie van de financieringen zal meer aandacht krijgen en dit is een belangrijke les die men getrokken heeft uit de crisis.’’

Omgevingsfactoren van invloed op algeheel optimisme
Na een periode van groeiend optimisme bij de CFO, houdt deze groei in het eerste kwartaal van 2011 geen stand. Wel verwacht nog steeds een groot aantal CFO’s het komende jaar een toenemende positieve cash flow, daarbij is het wel opmerkelijk dat nu maar liefst 22% van deze CFO’s een groei verwacht van meer dan 20%. Jan de Rooij, partner bij Deloitte: ‘Ondanks het economisch herstel, is de CFO nog onzeker. Onder andere de situatie in het Midden-Oosten, de hoge olieprijzen, de ramp in Japan en de financiële onrust in Europa door de hoge schuldenpositie van Griekenland en Portugal, zorgen ervoor dat de CFO wat terughoudend is en dit zien we terug in de afname in het optimisme over de financiële vooruitzichten van de eigen organisatie’.

Goed moment voor uitgifte van aandelen
Ondanks het getemperd optimisme bij de CFO, is 62% wel van mening dat het nu een goed moment is om tot een aandelenemissie over te gaan. Wilten Smit, managing partner bij Deloitte Financial Advisory Services zegt: ‘’Ondanks de onrust in de wereld blijft de beurs redelijk stabiel. Daarnaast lijkt dit erop te wijzen dat er weer geld beschikbaar is om te investeren, ook zijn er door de crisis veel beursgangen uitgesteld. Daar zullen we de komende tijd het effect van gaan merken”.

M&A en Private Equity verwachtingen blijven hoog
De verwachting dat de markt voor fusies en overnames en private equity het komende jaar op gang komt blijft onverminderd hoog (86%). ‘De tweede helft van 2010 vertoonde deze markt al de eerste tekenen van herstel. De komende tijd zal deze trend doorzetten als alternatief voor autonome groei, waarbij de ruimere beschikbaarheid van financiering een belangrijke rol speelt’, aldus Smit.

Deloitte CFO Survey
De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland. Het onderzoek wordt ieder kwartaal gehouden onder Corporate CFO’s en volgt de financieel economische trends in de Corporate markt. Dit onderzoek betreft het eerste kwartaal van 2011. Er namen 37 CFO’s deel aan het onderzoek. Zij vertegenwoordigen een gemiddelde jaaromzet van circa 1,8 miljard Euro per onderneming.