Booz: Toekomst private banking in opkomende markten

10 april 2010 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel

De toekomst van private banking ligt in China, India, het Midden Oosten en Brazilië. In 2011 zal een derde van diegenen die wereldwijd meer dan $1 miljoen aan investeerbaar vermogen hebben in het Midden Oosten, India, Japan of in het Verre Oosten wonen. Hierdoor zullen er volgend jaar voor het eerst meer miljonairs in Azië wonen dan in de VS. Deze markten worden de nieuwe centra van miljonairs en groeimarkten voor internationale private bankers.

Dit blijkt uit onderzoek van Booz & Company onder 140 bestuurders van private banks en regelgevingorganisaties wereldwijd. Naast de groeimogelijkheden in opkomende markten zullen private bankers overal ter wereld kostenbesparingen moeten blijven uitvoeren. De marges blijven laag doordat klanten minder winstgevende producten en advies prefereren. Bovendien kunnen klanten steeds minder profiteren van belastingvoordelen in landen als Zwitserland als gevolg van toenemende strengere regelgeving.

De toekomst van private banking wereldwijd ligt in China, India, het Midden Oosten en Brazilië omdat in deze landen de groeipercentages op het niveau van voor de crisis als eerste zijn behaald. Dit blijkt uit onderzoek van Booz & Company ‘Private Banking after the Perfect Storm’ dat gebaseerd is op 140 diepte-interviews met bestuurders van private banks en directeuren van financiële regelgevinginstellingen in de 15 belangrijkste landen voor private banking wereldwijd, waaronder Nederland. De respondenten menen bovendien dat in deze opkomende markten op de lange termijn een stabieler politiek klimaat zal heersen, waardoor de miljonairs in deze landen hun vermogen steeds meer in eigen land zullen willen investeren.

Booz & Company voorspelt dat Azië (China, India, Japan en het Midden Oosten) in 2011 bijna 3,6 miljoen inwoners zal hebben met meer dan $1 miljoen aan investeerbaar vermogen, terwijl dat er in 2008 nog 2,6 miljoen waren. Dit betekent dat in 2011 33% van de miljonairs ter wereld in Azië zal wonen ten opzichte van 30% in de Verenigde Staten. Japan blijft de grootste vermogensmarkt in Azië, maar door de vergrijzende bevolking groeit die nauwelijks en zal het behoud van vermogen en vermogensoverdracht tussen generaties de boventoon voeren. Private banks met internationale groeiambities zullen zogenaamde multi-shore proposities moeten aanbieden en voor ieder land een andere strategie ontwikkelen, zegt David Wyatt partner bij Booz & Company in Amsterdam: ‘Internationale private banks zullen gaan fuseren of overnames doen om schaal te creëren en lokale kennis en capaciteit te verwerven.’

Besparingen blijven noodzakelijk door lagere marges en strengere regels

In de afgelopen twee crisisjaren is de omzet van private bankers wereldwijd met 25 tot 30% afgenomen. Toch hebben de meeste private bankers winst voor belastingen weten te boeken, vooral door kostenbesparingsoperaties. In de afgelopen twee jaar is er door private bankers wereldwijd met 10 tot 15% bespaard op operationele kosten waarin vooral regionale en lokale banken die zich op één markt focussen succesvol zijn geweest. De kosten zullen echter nog rigoureuzer en over hele waardeketen omlaag moeten om winstgevend te kunnen blijven. Private banks zullen namelijk blijvend te maken krijgen met lage marges. Aanvankelijk omdat klanten hun kasreserves hoog houden en voor lage risicoproducten kiezen. Maar ook in de toekomst zullen klanten voor diensten en producten kiezen die lage marges opleveren. Steeds vaker verplaatsen klanten hun vermogen van ‘managed accounts’ naar eigen beheer omdat hun vertrouwen in banken, hun producten en relatiemanagers is afgenomen. De stijgende populariteit van indextrackers, zoals in Nederland, is voor klanten een instrument om meer controle te kunnen houden op de waarde van hun beleggingen en minder kosten te hoeven maken. Tegelijkertijd zal er door strengere regelgeving in landen met voorheen grote belastingvoordelen een verschuiving plaatsvinden van off-shore assets met hoge marges naar on-shore assets die minder opbrengst genereren. Banken die hun klanten in die landen ondersteunen, zullen kosten moeten maken om hun klanten te helpen bij het voldoen aan de nieuwe regels in het eigen land. ‘Uiteindelijk zullen internationale private bankers in de verschillende landen waar hun klanten woonachtig zijn een lokaal aanbod moeten ontwikkelen’, aldus Wyatt.

De beste producten van de beste aanbieder

Klanten willen helderheid en transparantie over de risico/beloning verhouding, onder meer door een overzicht van werkelijke prestaties van hun portfolio en inzicht in de tarieven die worden berekend. Bijna 90% van de ondervraagden geeft dan ook aan dat het zogenaamde ‘open product model’ de toekomst heeft, waarbij klanten de beste fondsen van de beste aanbieders in iedere vermogensklasse krijgen aangeboden. Klanten wantrouwen private banks met het zogenaamde integrale model, waarbij een bank de eigen fondsen produceert en distribueert zonder transparant portfoliomanagement. Een aantal instellingen heeft al actie ondernomen door asset management te scheiden van de distributieafdeling. Banken zullen hun expertise op het gebied van risicoprofielen, herkomst van het vermogen en due diligence, voor beter inzicht in eigen producten en risico’s, aanzienlijk moeten vergroten om het vertrouwen van hun klanten terug te winnen. Aan de andere kant van de waardeketen wordt het aantrekkelijk voor private banks om operationele back-office taken zoals administratie, accounting, dividenduitkeringen en aandelensplitsingen elders tegen lagere kosten te laten plaatsvinden.

Kostenbesparingen voor Nederlandse private bankers extra belangrijk

Voor de meeste Europese landen verwachten private bankers voorlopig weinig groei van het aantal miljonairs door achterblijvende economische groei en een verhoogde belastingdruk door overheidstekorten. Dat geldt zeker voor de Nederlandse markt. Tussen 2007 en 2009 hebben Nederlandse private banks al 28 tot 33% minder inkomsten behaald. Voor de meeste Nederlandse spelers zijn kostenbesparingen in de toekomst dan ook extra belangrijk om winstgevend te kunnen zijn. De meeste Nederlandse private banks hebben niet (of niet meer) de internationale scope en schaal om synergie te realiseren door taken te laten plaatsvinden op goedkopere locaties. Dat is maar voor een paar grote banken weggelegd. Nu de belastingvoordelen in hun land voor klanten aanzienlijk verminderen, zullen Zwitserse private bankers met hun uitmuntende internationale reputatie, steeds meer in het buitenland, waaronder Nederland, moeten kijken: ’Ze zullen hun activiteiten in het buitenland gaan uitbreiden om hun winstkansen te verhogen. Deze druk op Zwitserse banken biedt tegelijkertijd Nederlandse private bankers de gelegenheid om in een land als Zwitserland on- en offshore concurrerende producten en diensten aan te gaan bieden’, concludeert David Wyatt.