Booz: Belastingdeal met Zwitserland levert 1 miljard op

08 december 2011 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel

Indien de Nederlandse overheid een vergelijkbare belastingovereenkomst zou sluiten met Zwitserland als de Duitse en Britse overheid onlangs hebben gedaan, dan zou dat de staatskas eenmalig ruim € 1 miljard extra op kunnen leveren. Daarnaast is de verwachting dat er jaarlijks €100 tot 150 miljoen additionele vermogensbelasting aan de fiscus zal worden betaald. Dit blijkt uit onderzoek van Booz & Company naar de impact van belastingovereenkomsten tussen Duitsland en Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, die per 1 mei 2013 ingaan. In dit onderzoek is ook opgenomen wat de consequenties van een dergelijke regeling met de Nederlandse overheid zouden zijn.

Het Nederlandse verdrag levert meer transparantie, maar minder belastinginkomsten
In november is een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland door de Zwitserse overheid geratificeerd. Dit geeft de Nederlandse staat meer mogelijkheden om informatie van Nederlandse rekeninghouders in Zwitserland op te vragen. Het verdrag lijkt echter reeds voor de invoering door de tijd te zijn ingehaald sinds Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verscherpte verdragen met Zwitserland hebben ontwikkeld. De nieuwe bilaterale afspraken tussen Zwitserland en Duitsland en tussen Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die naar verwachting op 1 mei 2013 ingaan, zullen leiden tot een beperking van de mogelijkheden geld te onttrekken aan de Duitse en Engelse belastingdienst.

Deze verdragen wijken op twee punten substantieel af van het nieuwe Nederlandse verdrag met Zwitserland. Ten eerste bieden de Duitse en Britse verdragen de mogelijkheid voor klanten om anoniem te blijven. Daar staat echter tegenover dat Zwitserse banken namens de Duitse en Britse belastingdienst bij alle klanten uit die landen vermogensbelasting gaan innen. Het Nederlandse verdrag biedt geen mogelijkheid voor klanten om te kiezen om hun anonimiteit te behouden. Nederland heeft het recht om informatie op te vragen over alle klanten, echter alleen de klant al bekend is. In praktijk zal het dus lastig zijn voor de Belastingdienst om deze gegevens te achterhalen en zullen veel rekeninghouders onbekend blijven. De Engelse en Duitse verdragen bieden dus minder transparantie dan het Nederlandse verdrag, maar leveren de Belastingdienst wel meer op.

Booz: Buitenlands privevermogen

Duitse en Britse zwartspaarders kunnen blijven kiezen voor anonimiteit
Momenteel staat er naar schatting in Zwitserland in totaal circa € 1.670 miljard aan buitenlandse tegoeden, waarvan circa € 220 miljard afkomstig is uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en dus onder de nieuwe regelgeving valt. Het uitstaande tegoed van vermogende Nederlanders is met naar schatting € 20 miljard minder omvangrijk, maar nog steeds aanzienlijk. Van circa € 15 miljard hiervan is de Nederlandse eigenaar niet bekend bij de Nederlandse belastingdienst. Indien Nederland een zelfde regeling zou treffen met de Zwitserse overheid als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onlangs hebben gedaan, zouden de zogenaamde ‘zwartspaarders’ in Zwitserland drie opties hebben. Ze kunnen alsnog zelfstandig aangifte doen bij de Nederlandse fiscus, waarbij een individuele regeling wordt getroffen. Een tweede mogelijkheid is te kiezen voor een anonieme betaling van 19 tot 34% via hun Zwitserse bank, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft.

In beide gevallen dient er vervolgens ook jaarlijks vermogensbelasting te worden betaald. Indien men voor anonimiteit kiest, zal de Zwitserse bank de belasting afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Tenslotte is de derde mogelijkheid om voor de ingang van een dergelijke regelgeving het vermogen uit Zwitserland weg te halen. Volgens David Wyatt, partner bij het strategy consulting kantoor zullen Zwitserse banken echter niet genegen zijn ondersteuning te bieden bij het wegsluizen van tegoeden naar andere belastingparadijzen in bijvoorbeeld Azië: ‘De banken zullen hier sterk op worden gecontroleerd. Voor de meest vasthoudende groep ‘zwartspaarders’ blijft er dan niet veel anders over dan het tegoed cash op te nemen, of uit te geven.’

Regeling met Duitsland en het VK creëert momentum voor Nederland
De verwachting van Booz & Company is dat indien een soortgelijke regeling tussen Nederland en Zwitserland ingevoerd zou worden dit de Nederlandse staatskas eenmalig ruim € 1miljard aan additionele inkomsten zal opleveren. Daarnaast zal de fiscus jaarlijks naar verwachting € 100 tot 150 miljoen aan extra vermogensbelasting uit Zwitserland kunnen ontvangen. De exacte hoogte van deze bedragen is uiteraard afhankelijk van de specifieke regeling die de overheid weet te onderhandelen met Zwitserland en de reactie daarop van de Nederlandse klanten. ‘Gezien de hoogte van de mogelijke additionele inkomsten kunnen wij ons voorstellen dat de Nederlandse overheid zou willen aanhaken bij het momentum dat gecreëerd is door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om een soortgelijke overeenkomst te sluiten’, aldus Marijn Struben, Principal bij Booz & Company.

Booz: 1 miljard voor Nederland

Zwitserland blijft aantrekkelijk voor buitenlands vermogen
Ondanks het wegvallen van één van de belangrijkste voordelen van het aanhouden van een rekening in Zwitserland, zullen Zwitserse private banks ook op de lange termijn aantrekkelijk blijven voor het beheren van buitenlands vermogen. Allereerst blijft het bankgeheim gehandhaafd, daarnaast kunnen Zwitserse private banks door hun jarenlange ervaring de hoogste kwaliteit van vermogensbeheer blijven bieden, zegt Wyatt: “Zij kunnen als geen ander een echt integraal pakket bieden van on- en offshore investeringen en estate planning op topniveau. Ook blijft het jaarlijkse uitje naar Zwitserland om de bank te bezoeken voor veel vermogenden haar charme behouden’’. De verwachting van Booz & Company is daarom dat Zwitserland ook op langere termijn een veilige thuishaven voor buitenlandse vermogenden zal blijven, daarbij gesteund door de sterke Zwitserse frank en de stabiliteit van de Zwitserse banken.

Daarnaast zullen gespecialiseerde Zwitserse private banks zich, onder andere door de nieuwe regelgeving, sterker gaan profileren op buitenlandse markten, waaronder Nederland, om nieuwe vermogende klanten aan te trekken. Zij zullen een geduchte concurrent voor Nederlandse private banks worden vanwege de eerder genoemde hoge kwaliteit van de dienstverlening die ze gewend zijn in Zwitserland aan klanten te leveren. Een overeenkomst met Zwitserland, zoals hierboven beschreven heeft echter op korte termijn ook voordelen voor Nederlandse private banks omdat er vermoedelijk een aanzienlijk vermogen naar Nederland zal terugkomen.