Booz: Europa ook in 2030 economische grootmacht

01 augustus 2011 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Ondanks de huidige schuldencrisis gelooft 61% van de Europese bedrijfsleiders dat Europa in 2030 nog een economische grootmacht is. Desondanks is 72% van hen bezorgd over de economische status van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 2000 bedrijfsleiders door adviesbureau Booz & Company, de Europese Raad en Insead. De uitkomst van de enquête vormde de basis van een discussie tijdens de eerste jaarlijkse conferentie “The State of the European Union”, die op 29 juni in Brussel werd gehouden.

Download het rapport 'Revitalising the European Dream'

Pro-Europa
Europese bedrijfsleiders zien het liefst een grotere rol van de EU op het nationale beleid. Zij willen vooral meer Europese invloed in monetaire (78%) en budgettaire zaken (64%). Van de Duitse managers gelooft bijvoorbeeld 76% dat het monetaire beleid beter door de ECB kan worden geregeld dan door de Bundesbank. Bijna de helft (48%) van de managers wil ook meer Europa in industrieel beleid. Hoewel 62% van de geënquêteerden een gemeenschappelijk Europees sociaal beleid wil, ziet slechts 40% van hen een hoofdrol voor de EU in sociale zaken. De meeste pro-Europese managers zijn te vinden in landen uit de eurozone en landen die al voor langere tijd lid zijn van de EU.

Innovatie
Een kwart van de ondervraagde managers denkt dat een trage economische groei van rond de 2% per jaar de norm zal blijven in Europa. Om deze groei te stimuleren vindt maar liefst 95% dat Europa zijn energie en geld moet steken in innovatie en het midden- en kleinbedrijf.

Over het huidige innovatiebeleid van de EU zijn de bedrijfsleiders verdeeld. De Europese doelstelling om 40 tot 80% van de energie duurzaam op te wekken in 2050 is bijvoorbeeld niet haalbaar door een gebrek aan uitvoerende macht, aldus 37%. Een kwart denkt dat de doelstelling negatieve gevolgen heeft voor Europese bedrijven, maar 38% denkt juist dat de Europese bedrijven baat hebben bij dit EU-beleid.

Begrotingsdiscipline
Verder vindt 85% dat een strengere begrotingsdiscipline zal leiden tot een hogere economische groei. Vooral managers uit landen met de laagste schulden denken dat de economische groei kan worden gestimuleerd door meer discipline. Deze managers staan ook positief tegenover een aanscherping van het Stabiliteitspact. Bedrijfsleiders uit Frankrijk, Griekenland, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zien veel minder heil in deze verscherpte begrotingsregels.

De geënquêteerde managers zijn minder enthousiast over een uitbreiding van de EU om de economie te stimuleren, bijvoorbeeld met een land als Turkije. Ook denkt slechts de helft van de bedrijfsleiders dat het financiële hulpfonds voor eurolanden toekomstige crises zal kunnen voorkomen.