Bankendoorlichting DNB kost minimaal 40 miljoen

25 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Medio maart werd bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) vijf externe adviseurs heeft ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij de doorlichting van de Nederlandse systeembanken. Inmiddels heeft de directie van DNB laten weten dat de totale kosten voor de ‘Comprehensive Assessment’ worden geschat op tussen €42,5 en €61,7 miljoen. Het overgrote deel van deze kosten wordt uitgegeven aan de aangestelde consultancybureaus.

In het kader van de invoering van het Europese bankentoezicht moeten nationale toezichthouders de financiële stabiliteit van grote banken onder de loep nemen. De zogeheten Comprehensive Assessment bestaat uit een Asset Quality Review (AQR), een stresstest en een risicoanalyse. De AQR bestaat zelf ook uit 3 fases – het treffen van de juiste voorbereidingen, de uitvoering van het balansonderzoek (de meest intensieve fase) en het opstellen van de eindrapportage.

Raming kosten Comprehencive Assesment

DNB hoopt in totaal €42,5 kwijt te zijn aan de doorlichting. In het ergste geval stijgen de kosten naar €61,7 miljoen. Ongeacht het eindbedrag worden deze kosten doorberekend aan de desbetreffende Nederlandse banken.

Consultants

Omdat de DNB volgens eigen zeggen niet beschikt over voldoende interne capaciteit voor een “dergelijk arbeidsintensief, specialistisch en complex project” besloot de toezichthouder om een beroep te doen op vijf externe adviesbureaus. Booz & Company, Blackrock, EY, KPMG en Zanders zullen tot en met oktober, wanneer de eindrapportage overhandigd moet worden aan de ECB, ondersteunen bij fases twee en drie. De kosten voor de hulp van de consultants komen naar verwachting uit op €35 miljoen, maar kunnen in de worst-case oplopen tot €47 miljoen.

Om de kosten van de doorlichting te beheersen heeft DNB ‘fixed price’ contracten afgesloten met de adviesbureaus. Ook zijn strikte afspraken gemaakt over de verrekening van minder/meer werk.