KPMG: winstgevendheid banken onder druk door regels

05 december 2010 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De winstgevendheid van banken zal wereldwijd flink onder druk komen als gevolg van de strengere regelgeving. Vooral banken in Europa zullen de gevolgen van de regeldruk voelen nu met name de Europese toezichthouders op banken na de crisis ‘veiligheid’ boven ‘effectiviteit’ lijken te verkiezen. In Azië, waar banken minder sterk door de crisis zijn aangetast, is de toename in regelgeving minder stevig.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de gevolgen van de toenemende regeldruk voor banken. De regelgeving moet ervoor zorgen dat de bancaire wereld stabieler en conservatiever wordt dan vroeger zodat de belangen van individuele klanten beter beschermd kunnen worden en garanties door de overheid voorkomen kunnen worden.

"Hoewel kort na de crisis een groot aantal landen elkaar wist te vinden lijkt een verschil in prioriteiten ertoe te leiden dat bij de detaillering en reikwijdte van de nieuwe regelgeving bestaande verschillen tussen regio’s zullen blijven bestaan", constateert Peti de Wit, segmentleider Banking bij KPMG. De Wit: “Tegen deze achtergrond zullen steeds meer Aziatische banken hun activiteiten in Europa uitbreiden.”

De afgelopen maanden is er in Europa veel aandacht geweest voor de nieuwe voorstellen met betrekking tot de kapitaalbuffers die de banken moeten aanhouden. De Wit: “Vergeleken met deze eisen zullen de nieuwe liquiditeitseisen van de voorgestelde Basel III-regels een veel grotere invloed op de Nederlandse banken hebben. Banken zullen meer geld liquide moeten houden of staatsobligaties aanhouden. Met dergelijke beleggingen kunnen banken slechts beperkt rendement creëren, hetgeen op haar beurt de winstgevendheid van de banken aantast. Voor de grotere Nederlandse banken zal de vraag naar liquide middelen verder toenemen waardoor de kosten van liquiditeit zullen stijgen. Banken verdienen hun geld onder andere door het aantrekken van korte termijn spaargeld dat wordt gebruikt om langlopende financiering tegen gemiddeld hogere rentetarieven te verstrekken. Basel III zal de mate waarin dit spel gespeeld kan worden beperken.

Banken dienen in de toekomst meer langlopende deposito’s aan te trekken om bedrijfsfinanciering te kunnen aanbieden. Deze deposito’s zijn slechts beperkt beschikbaar omdat de banken het vertrouwen bij de beleggers die deze verstrekken moeten herwinnen. Daarnaast moeten banken bij de aanbieding van bedrijfsfinanciering in toenemende mate concurreren met de kapitaalmarkt voor bedrijfsleningen.”

Dit heeft volgens De Wit tot gevolg dat banken moeten nadenken hoe zij zich in de toekomst willen gaan positioneren. De Wit: “De uitwerking van de regels is deels nog onzeker en de mate waarin het internationale speelveld zal worden beïnvloed ook. Desalniettemin is het volgens KPMG duidelijk dat de nieuwe regels de winstgevendheid van het business model van banken negatief zal beïnvloeden en de implementatie van de regelgeving banken tot grote investeringen nopen. De klantenkring die een bank wil aanspreken en de producten die zij wil voeren zullen in de toekomst nog meer bepalend zijn voor de aard en de kwaliteit van de financiering van de bank.

Alle banken worden nu met de nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving geconfronteerd. Het is voor de banken dan ook van groot belang vast te stellen of de huidige strategie nog succesvol zal zijn na de implementatie van de nieuwe regels. Op basis van de uitkomsten van deze analyse zal een bank haar business model en de structuur van haar financiering tegen het licht moeten houden en te herijken om als bank in de toekomst succesvol te zijn.”