KAS BANK: Klantvertrouwen basis solide resultaten

01 maart 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

KAS BANK heeft in 2012 haar winst weten te verbeteren. Ook is de klanttevredenheid verder opgelopen.

KAS BANK liet over 2012 de volgende resultaten zien:
- Totale winst in 2012 gestegen tot € 15,5 mln (+52%); operationele winst 7% hoger
- Provisiebaten met 2% gestegen; Assets under Administration met ruim 10% gestegen tot €303 mrd
- Rentebaten 11% lager als gevolg van de historisch lage rente op de financiële markten
- Gecontinueerde beheerste kostenontwikkeling, operationele kosten 1% lager dan in 2011
- Overall marktpositie in Europa sterker door de partnership met dwpbank
- Klanttevredenheid opnieuw hoger

Markt met lage volumes
Hoewel de financiële markten in de 2e helft van 2012 iets meer vertrouwen toonden is de situatie nog verre van stabiel. Het onderling vertrouwen tussen banken is zeer beperkt, terwijl de rente zich nog altijd op uitzonderlijk lage niveaus beweegt. Deze instabiliteit zorgt voor grote terughoudendheid in de gehele sector, mede resulterend in lage transactievolumes op de Europese beurzen. KAS Bank heeft haar positie in 2012 goed weten te consolideren. Hoewel de rentebaten conform verwachting daalden, groeiden de Assets under Administration tot boven €300 miljard en daarmee ook de provisiebaten. Gegeven het lage risicoprofiel van KAS Bank bevonden solvabiliteit en liquiditeit zich als vanouds op een goed niveau, hetgeen er mede toe leidde dat de bank haar rating ook in 2012 op A- niveau herbevestigde.

KAS Bank - Kerncijfers 2012

Europese samenwerking, solide bedrijfsvoering en klantvertrouwen zijn key

"2012 stond in het teken van het Europese partnership met dwpbank. Door die samenwerking heeft KAS Bank zich verzekerd van een stabiele en betrouwbare partner waarmee zowel in de kernmarkten Nederland en Duitsland als in de rest van Europa zal worden samengewerkt. De gezamenlijke mogelijkheden van de partners, beide onafhankelijke en neutrale effectenspecialisten, zijn groot", aldus Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS Bank. "Wie in staat is om veilige oplossingen te bieden die naadloos aansluiten op behoeften in de financiële infrastructuur, stelt de klant werkelijk centraal. KAS Bank ontwikkelt zich steeds verder als de veilige en betrouwbare brug tussen de snel veranderende financiële markten en de wensen van zowel institutionele beleggers als banken en brokers. Mede als gevolg van de steeds toenemende regelgeving vergt dit een grote mate van specialisatie, waarbij continuïteit, neutraliteit en kwaliteit centraal staan. Onze klanten – pensioenfondsen, verzekeraars, asset managers, brokers en banken – waarderen onze inspanningen en hebben de bank in 2012 beloond met een hogere klanttevredenheidsscore."

KAS Bank - financiele doelstellingen

Toekomstverwachting

Hoewel in Europa sprake lijkt te zijn van enig herstel van vertrouwen, is het te vroeg om met enige mate van zekerheid iets te zeggen over de ontwikkeling van de rente of de groei van de volumes op de beurzen. De uitgestelde en naar verwachting in 2013 te realiseren verkoop van de belangen in LCH. Clearnet van circa €3 mln na belastingen, alsmede een verwachte boekwinst op de verkoop van het kantoor in de Spuistraat van naar verwachting €4 tot 6 mln voor belastingen, zullen bijdragen aan de totale winst over 2013. De bijdrage van KAS Bank, welke is gebaseerd op het depositogarantiestelsel, vanwege de nationalisatie van SNS REAAL, bedraagt circa €1 mln. De pensioenlasten over 2013 zullen als gevolg van IAS19R en de lage rente een stijging van circa € 3 mln vertonen.

KAS Bank - Batenverdeling