PwC: Banken niet zorgvuldig genoeg met klantgegevens

25 juni 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Financiële instellingen gaan onzorgvuldig om met gevoelige en vertrouwelijke informatie. Ondanks dat o.a. banken en pensioenfondsen gegevens van miljoenen klanten beheren, geeft 41% aan dat ze geen controleprogramma voor de effectiviteit van hun informatierisico-beheerstrategie. En 42% meet op geen enkele wijze de prestaties van de personen die verantwoordelijk zijn voor het informatierisico-beheer, de gegevensbescherming of het gegevensherstel. Dat blijkt uit onderzoek van PwC en informatie-managementbedrijf Iron Mountain.

Download: Information Risk Maturity Index 2012

Eerder bleek ook al dat advocaten laks omgaan met met gevoelige en vertrouwelijk gegevens.

Datalek
Het onderzoek laat verder zien dat 22 procent van de onderzochte financiële bedrijven in Europa ‘niet weet’ of er de afgelopen drie jaar sprake is geweest van een datalek. Financiële dienstverleners die een datalek hebben ervaren, rapporteerden reputatieschade en beroepsaansprakelijkheidskwesties als de belangrijkste gevolgen

Christian Toon, hoofd informatierisico´s van Iron Mountain Europa: “Ons onderzoek naar informatie-risico’s onder Europese financiële dienstverleners, laat een zorgwekkende mate van onachtzaamheid zien. Boeiend is dat 45 procent van de ondervraagden een gebrek aan kennis als het belangrijkste obstakel noemt, dat invoering van een effectieve gegevensbeheerstrategie in de weg staat. Hoogste tijd dat financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen voor de gevoelige informatie die zij beheren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid zou niet alleen de mens en zijn milieu, maar ook de mens en zijn informatie moeten betreffen. Corporate Information Responsibility (CIR) moet onderdeel van het DNA van organisaties worden. CIR onderkent en beschermt de waarde van digitale en papieren informatie gedurende de gehele levenscyclus en staat borg voor de veilige vernietiging aan het einde daarvan”

Directie aan de bal
”Dé drijvende kracht achter veilig informatiebeheer moet de directie zelf zijn en omvat opleiding, ondersteuning en regelmatige evaluaties. Het is zinloos middelen aan te wenden als er verder niet naar wordt omgekeken. En alle geld en technologie van de wereld zijn niet genoeg om gevoelige informatie te beschermen, wanneer de menselijke factor buiten beschouwing wordt gelaten.”