Politiek ziet gevolgen van strenge regels voor banken

21 maart 2013 Banken.nl

De huidige marktomstandigheden en de strenge regels die voor banken gelden inzake financieringen zet de kredietverlening voor ondernemingen en consumenten onder druk. Vanuit de politiek ontstaat er dan ook steeds meer de roep om het stimuleren van alternatieven. De SP vroeg minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën te kijken naar een speciale kredietbank die door de overheid zou moeten worden gerund. Meer coöperatieve kredietunies is de kaart die het CDA graag wil spelen. Vergroten van de mogelijkheden van crowdfunding opperen de fracties van GroenLinks en SP als alternatief.

De politiek lijkt zichzelf in de staart te hebben gebeten. De roep om banken aan de ketting te leggen heeft nu z'n effect op ondernemers en huizenzoekers.

Krediettop tussen bankensector en politiek nodig

Een krediettop tussen kabinet en banken is nodig om dit te bespreken en aan te pakken stelt de PvdA. PvdA-kamerlid Henk Nijboer gaf in de kamer aan dat zo'n top nodig is om de kredietverlening voor ondernemers en burgers weer los te trekken.  Nijboer wees de kamer op het feit dat het aantal afgewezen verzoeken om leningen van het MKB met 18% is toegenomen. Kleine kredieten worden bijna niet meer verstrekt, aldus Nijboer. Hij riep bankiers op het Nederlands MKB niet de nek om te draaien.

Ook het verkrijgen van een hypotheek staat onder druk. Starters hebben grote problemen op de woningmarkt. Volgens Nijboer wijzen banken onterecht op de strenge AFM regels. "De AFM geeft juist aan dat er ruimte is voor maatwerk. De patstelling moet doorbroken worden.''

Eigen schuld dikke bult

Zorgen over de hypotheekverstrekking en kredietverlening leven ook bij andere partijen, maar ook het besef dat de politiek dit voor een deel zelf heeft gecreëerd. Zo sprak SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf over het feit dat "het geld door steeds strengere regels op rantsoen is gezet". De politiek bedacht deze regels. "We kunnen wel huilen met de wolven in het bos, maar dan moeten we wel huilen in de spiegel.''

Nieuws

×