common.title.more

Kredietbank

De term kredietbank wordt veelal gebruikt voor instellingen die consumenten die in financiële moeilijke situatie verkeren ondersteunen met krediet. Deze personen kunnen vaak niet terecht bij reguliere kredietverstrekkers. In deze context zijn kredietbanken een vorm van een sociale bank veelal geïnitieerd vanuit de overheid. Deze worden meestal gemeentelijke kredietbank, volkskredietbank of stadsbank genoemd. Kredietbank Nederland is één van de grootste landelijk werkende kredietbanken in Nederland. De gemeentelijke kredietbanken zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Daarnaast kan de term kredietbank refereren naar een bank die zich heeft gespecialiseerd in kredietverlening met producten als een persoonlijke lening, doorlopend krediet of hypotheek.