Deloitte: Meer toegevoegde waarde door transactiedata

22 maart 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Van nature bezitten banken grote hoeveelheden data. Deze data worden momenteel voornamelijk gebruikt voor interne diensten, zoals risicobeheersing en fraudebestrijding. In dit artikel van Hans Honig, partner bij Deloitte Financial Services, wordt benadrukt dat banken de toegevoegde waarde van hun transactiedata beter kunnen uitnutten door hun focus te verschuiven naar 'data as a service' proposities.

Behoefte aan toegevoegde waarde en nieuwe verdienmodellen
Banken hebben zich de afgelopen jaren gefocust op het optimaliseren van hun betalingsverkeer operations, het reduceren van complexiteit als gevolg van legacy en het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Banken worden echter momenteel geconfronteerd met fundamentele uitdagingen, zoals druk op de tarieven, roep om meer transparantie/marktwerking en toenemende concurrentie uit andere industrieën. Deze uitdagingen vragen om een verschuiving van 'Operational Excellence' naar meer 'customer and value driven'. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het cruciaal dat banken invulling geven aan de toegevoegde waarde van de behoefte van klanten en dit combineren met nieuwe verdienmodellen. Betalingsverkeer speelt hierin een cruciale rol, mits de banken in staat zijn om de waarde van transactiedata te benutten.

Unlocking the value of transaction data
Deloitte denkt dat de focus moet verschuiven naar 'data as a service' proposities, willen banken de toevoegde waarde van transactiedata kunnen uitnutten. Deze data gedreven diensten leveren zowel indirecte als directe toegevoegde waarde op voor de bank, met de potentie om:

  • een onderscheidende factor te zijn in de retentie van klanten en daarmee het behouden van bestaande inkomsten
  • het middel te zijn om echt te integreren met de business van de klant als de trusted financial advisor
  • een product te zijn met een premium prijs op basis van de toegevoegde waarde en daarmee direct inkomsten te genereren
  • de 'share of wallet' bij klanten te vergroten, wat cross-sell kansen vergroot

Een gestructureerde aanpak is noodzakelijk
Deloitte is ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde van transactiedata benut gaat worden. Een cruciale vraag hierbij ligt bij het C-level van de banken die nú moeten kiezen welke rol ze hierin willen spelen. Het benutten van de toegevoegde waarde van transactiedata vraagt om commitment en het is de rol van het C-level om de randvoorwaarden te creëren dat dit gebeurt.

Om de nieuwe 'data as a service' proposities succesvol in de markt te zetten is een gestructureerde aanpak van belang. Hierbij moet naast C-level commitment ook worden voldaan aan andere belangrijke succesfactoren, zoals het inrichten van de organisatie op data gedreven diensten, het realiseren van de benodigde IT infrastructuur, het beschikbaar stellen van de juiste medewerkers en uiteraard het het voldoen aan randvoorwaarden rond privacy, essentieel voor behoud van het vertrouwen van de klant.

Snelle actie is noodzakelijk!
Snelle actie is vereist als banken hun unieke positie als spil in het betalingsverkeer met 'data as a service' willen verzilveren. Het feit dat grote bedrijven buiten de financial services momenteel zelf al experimenteren met business modellen en proposities rond transactiedata illustreert dit. Wanneer banken niet of te traag acteren zullen anderen hun kans grijpen met verdere disintermediatie van banken als gevolg.