DNB: risico banken en pensioenfondsen neemt toe

09 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De onrust en volatiliteit op de financiële markten vormen volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een gevaar voor de financiële stabiliteit van Nederlandse financiële instellingen. Banken en pensioenfondsen moeten rekening houden met een verminderde marktliquiditeit, stelt DNB in het Overzicht Financiële Stabiliteit.

Het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) is een halfjaarlijkse publicatie van De Nederlandsche Bank (DNB) waarin de ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit van Nederland in kaart worden gebracht. In de laatste editie, die eerder deze week is verschenen, spreekt de centrale bank over toegenomen nervositeit en onrust op de financiële markten als gevolg van sterke prijsschommelingen op de beurzen. “Ik sluit niet uit dat de volatiliteit aanhoudt of zich zelfs uitbreidt”, vertelde DNB-president Klaas Knot tijdens een persconferentie eerder deze week.

Klaas Knot - DNB

Afgenomen marktliquiditeit
De volatiliteit op de financiële markten wordt versterkt door een afname van de marktliquiditeit, oftewel de verhandelbaarheid van vermogenstitels, op sommige financiële markten. Dit vergroot volgens DNB tevens de kans op besmettingseffecten, en de toezichthouder roept daarom in het OFS banken en pensioenfondsen op om rekening te houden met de verminderde liquiditeit, bijvoorbeeld door het uitvoeren van liquiditeitsstresstesten en maatregelen die financieringsrisico’s beperken. “Als financiële instellingen onvoldoende voorbereid zijn op situaties waarin de liquiditeit op markten opeens gedurende lange tijd opdroogt, kan dit tot grote verliezen en financieringsrisico’s leiden, en de financiële stabiliteit raken”, aldus DNB in het vergezellende persbericht.

Daarnaast spelen volgens DNB ook de gevolgen van de groeivertraging in China een rol, maar vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot brede besmetting in het financiële stelsel. Tegelijkertijd dienen financiële instellingen rekening te houden met een verder toename van de onrust op financiële markten. “Een renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank en een heropleving van de Europese schuldencrisis kunnen tot grote prijsaanpassingen op financiële markten leiden, en daarmee een risico voor de financiële stabiliteit vormen”, legt DNB uit.

Andere ontwikkelingen
Andere ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de financiële stabiliteit zijn prijsstabilisatie op de markt voor commercieel vastgoed, evenals afnemende vraag naar kantoren- en winkelvastgoed als gevolg dan de toename van internetverkopen. Bovendien stelt DNB in haar publicatie dat de voorkeursbehandeling van staatsobligaties in het prudentiële toezicht zou moeten worden afgebouwd. Het beeld dat staatsschuld risicovrij zou zijn, is onjuist gebleken in de Europese schuldencrisis. Om die reden zouden de regels omtrent staatsobligaties moeten worden aangepast zodat deze voorkeursbehandeling wordt afgebouwd. “De voorkeursbehandeling van staatschuld in het toezicht heeft de verwevenheid tussen overheden en banken versterkt en de marktdiscipline voor overheden ondermijnd”, aldus DNB.