G30 presenteert actieplan voor herstel vertrouwen

04 augustus 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Group of Thirty (G30) heeft opgeroepen voor verreikende bankhervormingen om het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen. De hervormingen maken ontslag van topleidinggevenden in de sector mogelijk, creëren de mogelijkheid om beslag te leggen op een deel van het salaris bij onethisch handelen en zorgen voor een sterkere rol van raden van bestuur bij het doorvoeren van culturele veranderingen.

Om het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen zijn volgens de Group of Thirty (G30), een groep van invloedrijke leiders in het internationale financiële landschap, grootschalige veranderingen in de cultuur en moraliteit van banken nodig. In een recent rapport, dat werd opgesteld aan de hand van bijna 80 interviews met bankiers, seniors, bestuursleden en CEOs, stelt de G30 dat er verreikende hervormingen nodig zijn.

Group of Thirty

“Een van de belangrijkste conclusies die we trekken is dat de meeste banken zich moeten richten op een fundamentele verandering van hun algemene culturele mindset”, vertelt William Rhodes, Co-Chair van de G30 bestuurscommissie. “Banken moeten opnieuw service aan individuele klanten en samenlevingen voorop stellen. Ze moeten op gedisciplineerde wijze de zakelijke cultuur versterken, door salarissancties op te leggen of over te gaan tot ontslag wanneer nodig, zelfs op de hoogste niveaus”

Met de voorgeschreven hervormingen wil de G30 banken voorzien van een effectieve aanpak om ethische waarden en gedrag te integreren in de cultuur en het personeel. Niet alleen wordt onethisch handelen sterker bestraft, ook komt er bescherming voor klokkenluiders, en meer aandacht voor waarden, cultuur en gedrag aan de werving- en trainingskant van de financiële instellingen. Tot slot roept de G30 op om de raden van bestuur en toezicht te versterken met een grotere diversiteit ‘zowel in geslacht als in professionele achtergrond’. Dit is een belangrijke doorbraak in het internationale debat, omdat voor het eerst door zulke invloedrijke leiders internationaal wordt opgeroepen voor meer vrouwen aan de top.