DNB: Rente hypotheken daalt sneller dan spaarrente

31 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ten opzichte van april is de hypotheekrente op nieuw afgesloten leningen harder gedaald dan de rente op spaarrekeningen bij banken. Dat meldt DNB eerder deze week. De spaarrente daalde in mei met 2 basispunten, tegenover een daling van 11 basispunten van de hypotheekrente. Gemiddeld zijn de rentes respectievelijk 1,04% en 2,83% in mei.

Zowel de rentes op spaarrekeningen bij banken, als de rentes die banken vragen voor hypotheken zijn al geruime tijd aan het dalen volgens De Nederlandsche Bank (DNB). In de afgelopen twaalf maanden daalden beide rentes, waarbij de hypotheekrente 60 basispunten daalde en de spaarrente 30 basispunten. In totaal hebben de Nederlandse huishoudens zo’n €350 miljard aan spaargeld uitstaan en bijna €520 miljard aan hypotheken geleend bij hun banken.

Verschil hypotheekrente en spaarrente

Spaarrente daalt
De €350 miljard aan spaargeld van Nederlandse huishoudens bestaat voor bijna €300 miljard aan eenvoudig opneembaar spaargeld en voor ruim €50 miljard aan spaardeposito’s. Voor beide spaarvormen is de rente afgenomen. Ten opzichte van april is de spaarrente met 2 basispunten gezakt, waardoor een spaarrekening in mei gemiddeld 1,04% aan rente oplevert. “Hierbij hebben onder meer de afgenomen vraag van banken naar financiering, het nog steeds grote aanbod van spaargeld en de relatief lage kosten van andere vormen van financiering op de geldmarkt een rol gespeeld”, aldus DNB. Spaargeld dat in mei werd vastgezet levert een gemiddelde rente van 1,88% op. In 60% van de gevallen gaat het hierbij om een vaste looptijd van maximaal één jaar.

Cumulatieve maand op maand mutaties

Hypotheekrentes
Op uitstaande hypotheken betalen huishoudens een gemiddelde rente van 4,16%. De afgelopen twaalf maanden is deze rente met 23 basispunten gedaald, veel minder hard dan de rente voor eenvoudig opneembaar spaargeld. Volgens DNB komt dit doordat er vaak voor wordt gekozen om de hypotheekrente voor een bepaalde periode vast te zetten.

Voor nieuw afgesloten hypotheken is de rente echter veel harder gedaald dan de spaarrente. In mei is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken met maar liefst 11 basispunten afgenomen, en bedraagt de rente gemiddeld 2,83%. Doordat de hypotheekrente harder daalt dan de spaarrente komen deze steeds dichter bij elkaar te liggen. In mei is het verschil tussen rente op eenvoudig opneembaar spaargeld en rente op nieuwe hypotheken nog zo’n 180 basispunten.