VEH: Rentemarges hypotheken bij banken dalen fors

24 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondanks een stijging van de financieringskosten voor hypotheken met langere rentevaste perioden – 5 jaar vast of langer – is de hypotheekrente in mei stabiel gebleven. Dat blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer van Vereniging Eigen Huis (VEH). Hierdoor daalden de rentemarges voor banken aanzienlijk, iets waar VEH al langere tijd op aanspoort, omdat banken te veel winst zouden maken op hypotheken volgens de belangenvereniging.

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH), belangenvereniging voor Nederlandse woningbezitters, betalen veel Nederlanders een te hoge hypotheekrente. Door de hoge rentes die banken vragen voor hypothecaire leningen wordt er veel winst gemaakt. VEH spreekt ook wel van ‘buitensporige overwinst’, en is al langer van mening dat hier iets aan gedaan moet worden. Om de ontwikkelingen in het hypotheeklandschap inzichtelijk te maken brengt de belangenvereniging maandelijks de Eigen Huis Rentebarometer uit.

Rentemarges hypotheken bij banken dalen fors

Daling marges
Uit de laatste editie van de Barometer blijkt dat in mei de rentemarges fors gedaald zijn. Ondanks een stijging van de financieringskosten, gingen de banken niet over tot het verhogen van de hypotheekrentes. Door deze ontwikkeling daalde de winstmarge voor hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar met 0,31 procentpunt, waardoor de overwinst naar 0,49 procentpunt daalde in mei. In juni zijn er wel weer rentestijgingen gezien – de meeste banken verhoogden de rente voor de lange rentevaste periode met 0,1 of 0,2 procentpunt. “De toekomst moet dan ook uitwijzen of de daling van de marge structureel is of slechts van tijdelijke aard”, aldus VEH.

Volgens VEH hebben de banken voornamelijk ingeleverd op hun winst door een toename van de concurrentie. VEH-directeur Rob Mulder vertelt: “We zien al enige tijd dat de top drie grote banken marktaandeel verliezen ten opzichte van verzekeraars en pensioenfondsen. Om het marktaandeel op peil te houden kunnen de grote banken de gestegen tarieven op de kapitaalmarkt niet ineens doorrekenen in de hypotheekrente. Verzekeraars en pensioenfondsen worden in mindere mate getroffen door de gestegen kosten omdat zij minder afhankelijk zijn van financiering op de kapitaalmarkt.”

Ook leidt renteverhoging in veel gevallen tot extra belasting van de acceptatie- en beheerafdelingen van banken. Voordat de rente verhoogd wordt willen mensen nog snel profiteren van de lagere rentes. Mulder: “Deze drukte was al groot vanwege de aanscherping van de leennormen per 1 juli en de grote hoeveelheid verzoeken van bestaande klanten om het bestaande rentecontract open te breken (oversluiten en rentemiddeling). Door de rente geleidelijk te verhogen ten koste van de marge ontstaat er minder onrust in de markt en minder werkdruk bij de bank.”

Korte rentevaste periode
Voor de minder populaire hypotheken met korte rentevaste periode zijn de financieringskosten volgens de Barometer nauwelijks gestegen. Dit kan volgens VEH een verklaring zijn voor het afblijven van een rentestijging van dergelijke producten.