Banken wijzen minder vaak kredietaanvragen af

24 juli 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Het afgelopen halfjaar werden er door banken minder vaak kredietaanvragen afgewezen. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor die onderzoeksbureau Panteia heeft uitgevoerd in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. 78% van de kredietaanvragen in de eerste helft van 2015 werd geheel of gedeeltelijk gehonoreerd, ten opzichte van 62% in de eerste zes maanden van 2014. Voor het MKB blijft krediet krijgen bij een bank het lastigst, daar wordt nog steeds 43% van de aanvragen afgewezen.

Sinds de financiële crisis is het voor ondernemingen lastiger geworden om aan bankkrediet te komen. Vooral in het Nederlandse MKB gingen de mogelijkheden hard achteruit, gezien de strengere eisen die banken stelden aan een onderneming voordat er krediet kon worden verleend. Uit de halfjaarlijkse Financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat tussen 2012 en 2014 gemiddeld de helft van de kredietaanvragen vanuit het MKB werd afgewezen. Maar de voorzichtige weg terug omhoog lijkt in het eerste halfjaar van 2015 te zijn teruggevonden.

Ondernemerskrediet

Minder afwijzingen
Uit de laatste editie van de Financieringsmonitor, die in opdracht van minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) wordt uitgevoerd, blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2015 zo’n 16% meer kredietaanvragen zijn gehonoreerd dan in de eerste zes maanden van 2014 – van 62% naar 78%. Minister Kamp is blij met de ontwikkeling: “Nu de economie aantrekt, zien ondernemers kansen om te investeren in nieuwe producten en diensten. Het is positief dat bedrijven vaker de benodigde financiering geregeld krijgen om die plannen te realiseren. Hierdoor worden bedrijven in staat gesteld om door te groeien, om extra mensen aan te nemen en zo onze economie verder te versterken.”

Het grootste deel van de afname van afwijzingen heeft plaatsgevonden bij kredietaanvragen van grote bedrijven, maar ook onder kleine ondernemingen is het aantal afwijzingen afgenomen ten opzichte van 2014 – van ongeveer de helft in het eerste halfjaar van 2014 naar 43% in H1 2015. Het blijft voor het kleinbedrijf in vergelijking met grotere bedrijven het lastigst om aan financiering van een bank te komen.

“Dat financieringsaanvragen van kleine bedrijven vaker toegewezen worden, is goed nieuws. Desondanks is er nog ruimte voor verbetering. Het blijft voor MKB-bedrijven in de praktijk lastig om financiering te regelen, zo blijkt uit de cijfers. Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, banken en andere financiers blijven wij daarom met het aanvullend actieplan MKB-financiering werken aan betere kredietverlening, zodat MKB-ondernemers kansen krijgen om te groeien,” aldus Kamp. Door de problemen van veel ondernemingen om aan krediet te komen is er een hard groeiende alternatieve financieringsmarkt opgebloeid. MKB-ers kunnen inmiddels bij een redelijke verzameling alternatieve kredietverleners terecht voor financiering via microkrediet, crowdfunding, venture capital, en andere vormen van non traditionele kredietverstrekking. 

Bekend
Tot slot blijkt ook uit de Financieringsmonitor – waarvoor zo’n 1.400 ondernemers werden ondervraagd – dat steeds meer ondernemers bekend raken met de alternatieve financieringsmarkt. 37% ziet dit als realistisch alternatief voor kredietverstrekking vanuit een bank, 8% meer dan vorig jaar. Ook kijken ondernemers steeds vaker naar vrienden, familie of andere banken dan hun thuisbank voor het aanwenden van vreemd vermogen.