Zelfstandig Professional steeds belangrijker in bedrijven

22 juni 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door een mismatch op de arbeidsmarkt groeit het belang van Zelfstandig Professionals (ZP’ers) voor bedrijven de komende tijd aanzienlijk. Het aantal vacatures voor IT-personeel en technici stijgt bijna net zo snel als het aantal werkloze administratieve en productiemedewerkers. Volgens ABN AMRO en FastFlex zal daarom steeds meer met flexibele schillen en projectgroepen van ZP’ers worden gewerkt.

Het aantal ZP’ers groeit, in totaal telt Nederland nu bijna één miljoen zelfstandige professionals. In een gezamenlijk onderzoeksrapport schrijven ABN AMRO en FastFlex dat er in 2014 50.000 ZP’ers bijkwamen: twee keer zo veel als vijf jaar geleden. Door technologische ontwikkelingen worden bedrijven steeds meer afhankelijk van een klein aantal experts. Het is dan ook niet heel verrassend dat ZZP’ers in de ICT het meeste verdienen.

Mismatch
Mede door de ontwikkelingen op technologisch gebied ontstaat er een steeds grotere mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt: “het aantal vacatures stijgt bijna evenredig aan het aantal werklozen”, aldus ABN AMRO en FastFlex in hun recent uitgebrachte rapport ‘The war for talent is over - and talent has won’. Ondanks de aantrekkende economie is er minder behoefte aan administratieve en productiegerelateerde krachten, terwijl de vraag naar IT-specialisten en technici juist stijgt. Deze kloof tussen vraag en aanbod maakt bedrijven steeds meer afhankelijk van ZP’ers (Zelfstandig Professionals). Bedrijven moeten volgens de onderzoekers meer investeren in hun flexibele schil, vooral om verbondenheid met de ZP’er te creëren.

Zelfstandig Professional steeds belangrijker in bedrijfsleven

In het rapport wordt voorspelt dat het bedrijfsleven steeds verder uiteen zal vallen in kleine, creatieve organisaties die vaak gebruikmaken van externen en grote organisaties met een hoge mate van automatisering. Volgens ABN AMRO zullen kleinere, meer slagvaardige bedrijven of groepen zelfstandige professionals steeds meer functies binnen grote bedrijven overnemen: “In de komende jaren zullen hybride contractvormen een hoge vlucht nemen. Hierbij draait het niet om het ‘binden’, maar vooral om het ‘verbinden’ van ZP’ers, want deze professionals verbinden zich met meerdere organisaties”, zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN AMRO. “Samen met zijn netwerk zal de ZP’er een steeds grotere invloed hebben. Zo ontstaan ‘zwermen’ van professionals die samen een project of opdracht vervullen en doelgerichter kunnen werken dan grote bedrijven.”

Ook FastFlex ziet dat deze ‘zwermen’ de projectorganisatie van bedrijven gaan overnemen. “Bedrijven zullen zich ontwikkelen tot flexibele projectorganisaties. Zo wordt innovatie steeds belangrijker”, stelt Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex. “Het blijkt voor veel organisaties moeilijk om intern te innoveren en dit wordt daardoor steeds meer extern gedaan. Zulke projecten - die later mogelijk uitgroeien tot afdelingen - zullen alleen maar toenemen en hiermee ook ZP-netwerken. Snelle wisselingen van strategie zijn erg belangrijk om te kunnen overleven. Een flexibele projectorganisatie is hiervoor erg geschikt”, sluit Huismans af.