Britse slachtoffers renteswaps oneens over compensatie

06 mei 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het Britse compensatieschema dat is opgezet door negen banken en de FCA om gedupeerden van renteswaps tegemoet te komen, ligt onder vuur. Een groep bedrijven die buiten de regeling vallen vanwege het volume van hun verliezen, bereiden zich onder de naam Bully Banks voor om via de rechter een rechterlijke herziening van het schema af te dwingen.

Een rechterlijke herziening, in het Verenigd Koninkrijk bekend als een ‘judicial review’, is een rechterlijke zitting waarin een publieke organisatie gedwongen kan worden terug te komen op een besluit dat door de rechter als oneerlijk of irrationeel wordt bevonden, of volgens hem buiten de macht van de organisatie ligt om te maken. Britse belangengroep Bully Banks probeert momenteel om een rechterlijke herziening af te dwingen tegen het compensatieschema dat de Financial Conduct Authority (FCA) in samenwerking met negen banken heeft ontwikkeld om bedrijven te compenseren voor rentederivaten die verlieslatend bleken.

Renteswaps

Bully Banks is een groep kleine bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die slachtoffer is geworden van miskopen van complexe renteswap-producten. Zij maken zich op voor de laatste fase van hun juridische strijd tegen de FCA. Zij zijn het niet eens met het compensatieschema dat de toezichthouder heeft opgezet, omdat veel bedrijven buiten de regeling vallen en deze weinig rekening houdt met de geleden verliezen als gevolg van de renteswaps. Deze maand leveren de bedrijven de details en claims aan omtrent de schade die zij hebben ondervonden als gevolg van renteswaps en komen daarmee een stap dichterbij een rechterlijke toetsing van het schema.

10.000+ bedrijven niet gecompenseerd
Meer dan 10.000 bedrijven vallen buiten het compensatieschema, omdat hun renteswap een nominale waarde van meer dan 10 miljoen pond had. Het idee daarachter is dat deze bedrijven “geraffineerd” genoeg zouden moeten zijn om de aangekochte producten en de risico’s daarvan te doorzien. In totaal is door de banken 1,8 miljard pond vergoed aan zo’n 11.000 klanten. 365 miljoen van dat bedrag is uitgereikt om de veroorzaakte verliezen te dekken. Te weinig vinden Britse politici. Ook zij zijn kritisch over de wijze waarop de slachtoffers worden gecompenseerd door de verkopers van deze producten, en vinden dat er onvoldoende aandacht besteedt wordt aan de verliezen die als gevolg daarvan geleden zijn.

“Bedrijven voelen dat zij tweemaal teleurgesteld zijn: eerst door de verkoop van renteswaps en nu door het vergoedingsproces. Ze zouden hier een punt kunnen hebben”, aldus Andrew Tyrie, de voorzitter van de Treasury Select Committee, het toezichthoudende orgaan voor HM Treasury (het Britse Ministerie van Financiën). “De Committee blijft zich serieus zorgen maken om de effectiviteit en het gebrek aan transparantie van het schema.”

Rentederivaten in Nederland
Ook in Nederland zijn in de aanloop naar de financiële crisis zo’n 17.000 rentederivaten verkocht aan MKB-ondernemingen. Van een compensatieschema zoals in het Verenigd Koninkrijk is in Nederland geen sprake. Banken zijn zelf onder druk van toezichthouder AFM bezig met een herbeoordeling van de derivatencontracten. Er wordt gekeken of de renteswap (nog) bij de ondernemer past en of er in het verleden aantoonbaar goed is geadviseerd.