DNB niet verantwoordelijk voor schade faillissement DSB

30 april 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse Bank (DNB) is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het faillissement van DSB Bank. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. De rechtbank verwierp het betoog van de curatoren en gedupeerden dat DNB aan DSB Bank geen bankvergunning had mogen verlenen, omdat de bestuurders geen bancaire ervaring hadden. De curatoren hebben de schade geraamd op €600 miljoen tot €1 miljard.

Uitspraak van de rechtbank
De rechtbank laat weten dat uit het feit dat DSB Bank uiteindelijk failliet is gegaan, niet kan worden afgeleid dat DNB fouten heeft gemaakt. DNB kan niet garanderen dat onder toezicht staande banken niet failliet gaan. 

Zo is niet gebleken dat DNB al in een eerder stadium had moeten begrijpen dat de cultuur bij DSB meebracht dat een hardere aanpak dan gebruikelijk nodig was. Ook is niet komen vast te staan dat DNB in redelijkheid geen vergunning aan DSB Bank had mogen verlenen of dat zij eerder en/of zwaarder had moeten ingrijpen.

DNB niet verantwoordelijk voor schade na faillissement DSB Bank

Daar komt bij dat de curatoren en de gedupeerden niet hebben onderbouwd dat, waarom en in hoeverre de positie van de schuldeisers van DSB Bank wezenlijk anders, of beter, zou zijn geweest wanneer DNB eerder, meer of andere toezichtinstrumenten zou hebben ingezet. Zij stellen ook niet wat DNB volgens hen wél had moeten doen, wat daarvan het concrete gevolg zou zijn geweest en hoe dat ingrijpen het uiteindelijk faillissement van DSB Bank en de geleden schade daadwerkelijk had kunnen voorkomen. DNB kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de als gevolg van het faillissement van DSB Bank geleden schade.

Hoger beroep
Advocaat William Schonewille, die de gedupeerde spaarders bijstaat, vraagt zich openlijk af hoe je deze uitspraak aan gedupeerde spaarders uitgelegd. "De wet eist dat bankbestuurders deskundig en betrouwbaar zijn, maar volgens de rechter heb je geen bancaire ervaring of kennis nodig. Hoe leg je dat de gedupeerde spaarders uit?" Op dit moment wordt hoger beroep overwogen.