Rabobank: Top 5 adviezen van ondernemers aan starters

30 april 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

De wens om eigen baas te zijn, om de eigen passie te volgen en het niet kunnen vinden van een baan in loondienst zijn voor mensen de belangrijkste drijfveren om een eigen bedrijf te starten. Er zijn maar liefst 265.000 Nederlanders die met het serieuze plan rondlopen om voor zichzelf te beginnen. Belangrijkste adviezen die startende ondernemers geven aan mensen die ook voor zichzelf aan de slag willen: volg je hart (37%) en zorg voor voldoende geld (35%). Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Rabobank onder onder ruim 600 Nederlandse ondernemers die de laatste twee jaar zijn gestart of serieuze plannen hebben in de komende twee jaar te starten.

Doorslaggevend voor succesvol ondernemerschap zijn volgens de starters doorzettingsvermogen, een gezond vertrouwen in eigen kunnen en kennis van de markt waarin ze opereren.

Top 5 adviezen van ondernemers aan starters

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:
- Wens om eigen baas te zijn (25%), het eigen hart te volgen (37%), of geen baan kunnen vinden (30%) zijn de belangrijkste drijfveren voor startende ondernemers.
- Eigenschappen als doorzettingsvermogen (52%) en zelfvertrouwen ( 43%) zijn belangrijker om te slagen als ondernemer dan het hebben van voldoende financiële middelen (15%).
- Gezin en familie zijn voor meer dan de helft (57%) van de starters die advies hebben ingewonnen, de belangrijkste adviseurs en gezin en familie zijn ook het vangnet bij financiële tegenslagen.
- Driekwart van de starters maakt alleen gebruik van eigen financiële middelen of die van familie of vrienden.
- Als het gaat om financieringsmogelijkheden, zijn startende ondernemers het meest bekend met rekening-courantkrediet (43%), bancaire leningen (40%) en onderhandse leningen (43%).
- De mensen die nog willen starten met een bedrijf, zijn beduidend meer gericht op nieuwe financieringsvormen dan ondernemers die reeds gestart zijn.
- Het aantrekken van voldoende klanten (55%) en financiële onzekerheden (54%) baren een startende ondernemer in beginsel de meeste zorgen. Ook na verloop van tijd blijven dit de grootste zorgen.
- Ruim een derde (34%) van de potentiële starters is bang om te falen als ondernemer.
- Slechts 2% van de starters maakt gebruik van overheidsregelingen en -subsidies.

Persoonlijk advies
Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank is onder de indruk van de ondernemingslust in Nederland: "Met een kwart miljoen mensen die een eigen bedrijf willen starten, bruist het in Nederland van ondernemerschap. Naast de economische noodzaak blijken Nederlandse starters vooral gedreven te worden door hun eigen passie en de wens om eigen baas te zijn." Ook spelen familie en vrienden een grote rol bij het starten van het bedrijf en bij financiële tegenslag. "Persoonlijk advies van mensen die je vertrouwt, dat is het kompas waar startende ondernemers op koersen. Dat is ook wat wij in de praktijk ervaren en waar we met onze startersbijeenkomsten in het hele land op inspelen. In april hebben lokale Rabobanken zo'n 1.000 startende ondernemers ontvangen. Persoonlijk contact staat daarbij centraal. Mensen wisselen kennis uit, starters ontmoeten elkaar en bouwen aan hun netwerk. Op deze manier kunnen we startende ondernemers met raad en daad helpen op hun weg naar zelfstandig ondernemerschap", licht Paul Dirken toe.

Nieuwe financieren
Voor het financieren van de eigen onderneming gebruiken de starters overwegend eigen middelen (68%). Ook wordt er een beroep gedaan op familie en vrienden (13%). Dirken: "Opvallend is dat degenen die het zelfstandig ondernemerschap overwegen, veel meer kijken naar nieuwe financieringsvormen dan ondernemers die al even bezig zijn. De nieuwe generatie ondernemers lijkt zich ervan bewust dat er meer is dan alleen bancair krediet. De ondernemer van de toekomst zal voor zijn financiering naast bancair krediet meer en meer ook alternatieve en aanvullende financieringsbronnen moeten aanboren, zoals crowdfunding, Qredits, private investeerders, MKB Borgstellingskrediet en kredietunies." 

Uitdaging
Dat maar een beperkt aantal startende ondernemers voor advies bij het starten van een eigen bedrijf de eigen bank raadpleegt, ziet Dirken vooral als een uitdaging. Dirken: "De bank kan meer voor een startende ondernemer betekenen. Aan ons zelf de taak om die meerwaarde voor starters zichtbaar te maken. Onze website ikgastarten.nl is één van de meest geraadpleegde online portalen voor starters. Deze startende ondernemers weten ons dus te vinden, maar er is veel meer mogelijk. We zullen dit beter aan ondernemers kenbaar moeten maken."