Ook Eerste Kamer neemt Wetsvoorstel Kredietunies aan

30 april 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Op 28 april 2015 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel Kredietunies. Eerder betuigde de Tweede Kamer reeds zijn brede steun aan het wetsvoorstel dat de voorwaarden voor het opzetten van kredietunies voornamelijk voor het MKB aanzienlijk verruimen. Juridische belemmeringen worden zoveel mogelijk uit de weg genomen.

Het wetsvoorstel Kredietunies is opgesteld door Tweede Kamerleden Agnes Mulder van het CDA en Henk Nijboer van de PvdA. Het voorstel dat zij samen opstelden schept de voorwaarden voor kredietunies in Nederland. De voorwaarden bepalen hoe een kredietunie opgericht kan worden en binnen welke kaders zij kunnen opereren.

Oveheid - Den Haag

Kredietunies
Kredietunies zijn coöperatieve financiële instellingen die uitkomst kunnen bieden voor ondernemingen met een kredietbehoefte. Mede-indiener van het wetsvoorstel, Henk Nijboer (PvdA) zegt: “Ondernemers ervaren veel problemen met banken om krediet te krijgen.” MKB-ondernemingen moeten daarom een zo breed mogelijk financieringsaanbod genieten, vindt ook Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Nijboer voegt toe: “Deze wet leidt ertoe dat ondernemers makkelijker krediet kunnen krijgen, zodat er meer investeringen en banen komen.”

In een kredietunie wordt als het ware geld in een pot gestopt door MKB-ondernemingen waar andere MKB-ondernemingen dan geld uit kunnen ontvangen als groei- of startkrediet. In het nieuwe wetsvoorstel wordt de weg vrijgemaakt voor dergelijke instellingen voor kredietverlening aan ondernemingen en worden juridische belemmeringen weggenomen. De andere indiener van het wetsvoorstel, CDA-Kamerlid Agnes Mulder, wil graag dat Nederland over vijf jaar zo’n vijftig kredietunies telt. “Kredietunies mogen dan leningen verstrekken tot maximaal €250.000. Dit geeft ondernemers ruimte om te groeien en creëren we meer werk in Nederland”, aldus Mulder. Er zijn al enkele voorbeelden in Nederland van kredietunies, zoals de kredietunie voor binnenvaarders, en kredietunies speciaal voor een specifieke regio, zoals Oost-Nederland of Amsterdam.

Unaniem
Na een unanieme steunbetuiging in de Tweede Kamer, is het wetsvoorstel Kredietunies nu ook door de Eerste Kamer unaniem aangenomen. Namens de commissie Financiën van de Eerste Kamer voerde senator Peter Essers het woord in het debat over het aan te nemen wetsvoorstel. Hij prees indieners Mulder en Nijboer voor het genomen initiatief, het doorzettingsvermogen en de overtuigingskracht. Met het oog op de gevolgen van de kredietcrisis voor het MKB noemde hij het wetsvoorstel “een kind van deze tijd”, omdat de nieuwe wet de moeilijkheden om ondernemingskrediet te verkrijgen hopelijk voor een groot deel zal verminderen.