CFA Institute doet onderzoek naar schaduwbankieren

29 april 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Standaardisatie, vereenvoudiging en transparantie zijn nodig binnen de schaduwbanksector om het gezond functioneren van kapitaalmarkten te ondersteunen. Dat blijkt uit recente studie van CFA Institute naar schaduwbankieren.

Schaduwbankieren
Er is sprake van schaduwbankieren wanneer financiële instituties die niet onder toezicht staan en geen bankvergunning hebben, wel taken van banken uitvoeren (zoals het verstrekken van een lening). Banken kunnen door het financieren van zulke vehikels buiten hun balans om risico’s aangaan. De Nederlandsche Bank (DNB) schat de omvang van de Nederlandse schaduwbanksector eind 2013 op ongeveer €1.000 miljard. Ter illustratie – dat is even groot als alle opgespaarde pensioenen in Nederland tezamen. De schaduwbanksector bedraagt volgens de ruimste schattingen van de Financial Stability Board wereldwijd ongeveer 75 biljoen US dollar.

Regulate the shadow banking sector

Rapport CFA Institute
Het recente rapport 'Shadow Banking: Policy Frameworks and Investor Perspectives on Markets-Based Finance', van het CFA Institute, is gebaseerd op een surveyonderzoek onder meer dan 600 beleggingsprofessionals wereldwijd. In het onderzoek vraagt het CFA Institute naar de risico’s en beleidsprioriteiten rond schaduwbankieren. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat een overgrote meerderheid van de beleggingsprofessionals voor regulering van de schaduwbanksector is. Wereldwijd vindt zo’n 82% van de respondenten het belangrijk dat regulering plaatsvindt, waarvan 34% het als ‘zeer belangrijk’ omschrijft. Ook blijkt dat mensen uit de APAC (Azië) en EMEA (Europa, Midden Oosten, Afrika) regio’s de regulering belangrijker vinden dan respondenten uit Noord en Zuid Amerika.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 55% van de respondenten behoefte heeft aan meer standaardisatie en vereenvoudiging van emissiestructuren in securitisatiemarkten. De auteurs raden daarom beleidmakers aan om wereldwijd de securitisatiemarkten te versterken en een robuuster kader voor zekerheidsstelling in te voeren. Bijna de helft (47%) van de respondenten gelooft dat de risico’s van effectenfinancieringstransacties het beste kunnen worden ingeperkt door het vergroten van de transparantie. Ook zijn de meeste ondervraagden het erover eens dat de belangen van beleggers voorop moeten staan bij de ontwikkeling van beleidsinitiatieven.

Adressing risks associated with securities financing transactions

Rhodri Preece, hoofd Capital Markets Policy EMEA bij het CFA Institute en auteur van het onderzoek: “Te midden van de talloze beleidsinitiatieven voor schaduwbankieren, zien toezichthouders zich gesteld voor de uitdaging deze maatregelen op een coherente manier uit te voeren en hiaten en overlap tussen regelgeving zoveel mogelijk te beperken. Schaduwbankieren is direct gekoppeld aan de agenda voor de kapitaalmarktunie omdat het vanuit beleidsoogpunt wenselijk is dat marktfinanciering succesvol is en de beschikbare financieringbronnen voor Europese bedrijven aanvult. Niet-bancaire financiering kan de financiële markten vele voordelen opleveren als de juiste maatregelen worden genomen om de vraag te stimuleren en de belangen van beleggers te beschermen.”