ASN ondersteunt duurzaam initiatief Co2ntdown

15 april 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Duurzaamheidsspecialisten Ecofys en Urgenda hebben gezamenlijk het initiatief Co2ntdown in het leven geroepen. Het initiatief heeft tot doel om BV Nederland te stimuleren en te begeleiden een reductie van in totaal 20 miljoen ton CO2 te realiseren. Dat met het oog op de steeds snellere opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen die daarvan het gevolg zijn. Vanuit de bankensector wordt het initiatief ondersteund door ASN Bank.

Klimaatverandering dreigt op termijn ons dagelijks leven te veranderen. Volgens wetenschappers kan een temperatuurstijging van zo’n 2 graden ten opzichte van het huidige klimaat zelfs gevaarlijke gevolgen hebben. Door de opwarming van de aarde, onder andere via het broeikaseffect, zullen de weersomstandigheden wereldwijd veranderen, met grote negatieve gevolgen voor de mensheid, dieren, flora en fauna. Het belangrijkste broeikasgas is CO2 en dit gas wordt in grote hoeveelheden uitgestoten door de moderne samenlevingen van de 20ste en nu 21ste eeuw.

Co2ntdown en SNS

Om de aarde leefbaar te houden is er een flinke reductie noodzakelijk in CO2 uitstoot. Daar zijn internationale leiders het allemaal over eens. Een van de doelstellingen die zij gemaakt hebben is dat de CO2 emissies wereldwijd moeten worden teruggebracht naar een maximum van 44 miljard ton. De voorspellingen voor dat jaar liggen nu echter nog rond de 59 miljard ton en er zijn nog geen bindende internationale afspraken gemaakt om de uitstoot terug te brengen. Ook in Nederland is er een kloof, circa 15 miljoen ton, tussen de voorspelde CO2 uitstoot en de maximale uitstoot om gevaarlijke klimaatverandering zo veel mogelijk tegen te gaan. Om deze kloof te dichten hebben adviesbureau Ecofys en Stichting Urgenda – een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken – besloten de handen ineen te slaan. Gezamenlijk hebben zij ‘Co2ntdown’ gelanceerd, een initiatief met een ambitieuze doelstelling: Ecofys en Urgenda gaan BV Nederland stimuleren en ondersteunen om in totaal 20 miljoen ton minder CO2 uit te stoten. “De kloof wordt groter hoe langer we wachten”, stellen de initiatiefnemers, en dus is het tijd om tot actie over te gaan.

10 doelstellingen

Doel Co2ntdown
Co2ntdown gelooft de grootste winst te kunnen behalen uit het verminderen van de C02 uitstoot van 50 grote bedrijven (4,4 miljoen ton) en van 50 grote gemeenten (4,5 miljoen ton). Op de derde plek staat de installatie van zonnepanelen voor 1,5 miljoen huishoudens (3,2 miljoen ton). Gecombineerd met nog 7 andere doelstellingen tracht het initiatief de CO2 emissie kloof te dichten “die er voor Nederland nog zit tussen ‘business as usual’ en maximaal 2 graden opwarming van de aarde”. Al met al gaat het om een reductie van 20 miljoen ton.

Bedrijven die willen deelnemen aan het initiatief kunnen zich bij Co2ntdown aanmelden als geïnteresseerde. Zij krijgen dan een handelingsperspectief aangeboden met daarin 10 concrete haalbare doelstellingen voor hun organisatie, afhankelijk van bij welke doelstellingen zij het initiatief willen ondersteunen. Bovendien krijgen de bedrijven concrete hulp bij het aanpakken van zaken als verduurzaming van de gebouwen van het bedrijf, mobiliteit en bij duurzaam inkopen, en worden zij vijf keer per jaar uitgenodigd om inspiratiesessies bij te wonen. Deze sessies* zijn erop gericht om de bedrijven onderling de mogelijkheid te bieden best practices en innovatieve duurzame oplossingen te delen.

ASN Bank deelnemer

Inmiddels hebben circa 40 organisaties uit de publieke en private sector hun interesse getoond in het plan. Onder de geïnteresseerden (o.a. gemeenten: grote corporates, persoonsvervoerders, en ingenieurs- en adviesbureaus) bevindt zich ook ASN Bank.

De komende periode gaan de initiatiefnemers van Co2ntdown samen met vertegenwoordigers van de geïnteresseerden bedrijven de diverse deelnamemogelijkheden verkennen.

* De eerste inspiratiesessies van Co2ntdown in 2015 vonden plaats op woensdag 11 februari en donderdag 12 februari. De thema’s waren toen ‘Energie’ en ‘Mobiliteit’.