ING integreert duurzaamheid in kredietverlening

09 april 2015 Banken.nl 6 min. leestijd

ING integreert duurzaamheid in de kredietverlening. Christopher Steane, global head Lending bij ING Commercial Banking, over het hoe en waarom.

De wereld verandert. Schaarse middelen, klimaatverandering, armoede: allemaal onderwerpen die volop in de schijnwerpers staan. Ze worden niet langer afgedaan als sociale of milieuproblematiek, ze zijn ook zakelijk van belang. En ze gaan niet weg. Als ING het in de toekomst ook goed wil blijven doen, dan zullen we onze klanten moeten helpen om de risico’s en kansen aan te gaan die deze uitdagingen bieden. Met andere woorden: willen we ons bedrijf toekomstbestendig maken, dan zullen we onze klanten ook moeten helpen met hun duurzame toekomst.

Duurzaamheid integreren

De meeste banken lenen tegenwoordig steeds meer aan sterk presterende bedrijven of projecten op milieugebied dan een aantal jaar geleden. En bij ING gaan we nog een stap verder: wij willen duurzaamheid integreren in vrijwel alles wat wij op het gebied van kredietverlening doen.

In vergelijking met onze vroegere aanpak is dit nog een stap verder vooruit. Zo’n tien jaar geleden hebben we voor het eerst risicobeleid op het gebied van milieu en maatschappij geïntroduceerd. We sloten ons aan bij de Equator Principles, die rond diezelfde tijd het licht zagen en als doel hadden projectfinanciering duurzamer te maken.

Duurzaamheidsbeleid

En zo begonnen we met ons duurzame beleid op het gebied van defensie, energie en landbouw. Daar hebben we geformuleerd hoe we met bepaalde sociale en milieurisico’s zouden omgaan. Om zo schadelijke activiteiten te vermijden. In de praktijk betekende dat dat we bijvoorbeeld aan de makers van clusterbommen geen geld leenden. En ook niet aan ontwikkelingsprojecten op locaties die door de UNESCO als werelderfgoed waren aangemerkt.

Equator Principles... Grotendeels effectief

Ook toen al waren wij ervan overtuigd dat we op de juiste weg waren: een goede ethische aanpak is goed voor de zaken. Onvoorstelbaar dat toen zelfs die eerste stap op weerstand stuitte. Toen we de Equator Principles ondertekenden regende het waarschuwingen van projectfinanciers: we zouden niet meer mee kunnen concurreren. Inmiddels weten we dat het anders liep. Steeds meer banken sloten zich aan en het initiatief is grotendeels effectief gebleken. Inmiddels hebben 79 financiële instellingen de Equator Principles ondertekend. Dat is 70% van de internationale projectfinanciering in de opkomende markten.

Een nog ambitieuzer doel

Een jaar of drie, vier geleden hebben we ons beleid nog eens tegen het licht gehouden. En we besloten dat het tijd was om onszelf een nog ambitieuzer doel te stellen. Niet dat het slecht was wat we deden, hoor. We hielden ons afzijdig van schadelijke activiteiten. Maar vandaar onze nieuwe vraag: was er een manier om proactiever en positiever met duurzaamheid om te gaan? En in het bijzonder voor wat betreft klimaatverandering?

In 2012 hebben we een klein specialistisch team aan het werk gezet, met Leonie Schreve aan het hoofd. Die was al heel lang op dit terrein bezig. En was voorzitter van de Equator Principles toen het tienjarig bestaan in 2013 werd gevierd.

We wilden iets universelers. Iets meer dan duurzaamheid als verantwoordelijkheid van een team van mensen die krediet aan duurzame energieprojecten verleenden. Onze conclusie: er moest over de hele linie een duurzame aanpak komen, in alle sectoren waarin wij actief zijn.

De vraag dient zich dan aan hoe je duurzaamheid definieert. In plaats van projecten mijden die de toets van ons risicobeleid niet kunnen doorstaan, willen we dat onze mensen in sectoren als mijnbouw en energie zich gaan richten op klanten en projecten die een voortrekker zijn op het gebied van milieu en maatschappij.

ING

Green Leaf voor duurzaamste projecten

Om dat goed te doen, hebben we eerst een ‘scorekaart’ ontwikkeld. Klopt een klant aan voor een gewone bedrijfsfinanciering, dan kijken we welke klanten en projecten het duurzaamst zijn. En we hebben ook onze interne focus aangescherpt: we selecteren en nemen zelf contact op met ondernemingen die problemen als schaarse hulpmiddelen en klimaatverandering aanpakken. De duurzaamste projecten krijgen van ons het kenmerk ‘Green Leaf’ mee (groen blad).

Toekomstbestendig bedrijf

Let wel: dit is een evolutionaire wijziging, een aanpassing aan de veranderende wereld om ons heen. Een aanpassing om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Dit zijn onderwerpen waar menig CEO zich het hoofd over breekt. En als bank hebben wij zo onze twijfels over kredietverlening aan bedrijven en sectoren die straks het nakijken hebben.

Onze afdeling Sustainable Lending krijgt steeds vaker te maken met financieringen van duurzame transities. Een groot deel daarvan is natuurlijk afkomstig van portefeuilleonderdelen die al duurzaam waren, maar ook het aantal nieuwe transacties groeit aanzienlijk.

Niet dat outperformance op milieugebied eenduidig is. Volgens sommige ngo’s zouden we aan bedrijven in traditionele energiebronnen helemaal geen geld moeten lenen. Echter, olie en gas zijn voor veel economieën nog altijd van essentieel belang en we blijven die economieën steunen. Tegelijkertijd ondersteunen we de duurzame transitie van deze bedrijven ook en kiezen de duurzaamste projecten om te financieren. Onlangs nog werd onze ‘transactie van het kwartaal’ gewonnen door een lening aan een LNG (liquid natural gas) -terminal in Rotterdam. Die terminal gaat brandstof aan schepen leveren, die het tot nu toe van zware bunkerolie moesten hebben, een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen. LNG is duidelijk een duurzamer alternatief. Met deze transactie dragen wij bij aan de overgang naar een transportsector die minder CO2 uitstoot. Wel zien ook wij dat het concept duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt en dat dergelijke activiteiten in de toekomst waarschijnlijk gewoon zijn en niet meer voor de Green Leaf-status in aanmerking komen.

Voor investeringen in kolen hanteren we herzien beleid. De restricties op de activiteiten die we willen financieren, zijn flink aangescherpt: onze focus ligt hier vooral op recycling, afvalbeheer en saneringsactiviteiten.

Geld terug

Er zijn heel veel ondernemingen die het roer radicaal willen omgooien. Die een andere bedrijfsstrategie willen gaan volgen: een lampenfabrikant die licht als dienstverlening wil verzorgen bijvoorbeeld. Wij willen die klanten helpen om de ontwikkelingen voor te zijn en hun visie op de toekomst te realiseren. We zijn alleen geen durfkapitalisten. En ook geen sociaal fonds. Onze belangrijkste stakeholders zijn mensen die hun geld bij ons onderbrengen. En die moeten dat geld ook weer terugkrijgen.

Marktleidende aanpak

We weten dat we goed bezig zijn. Bij de ‘Diversified Financials’ in de Dow Jones Sustainability Index zijn we sectorleider. Ook in de FTSE4Good staan we al 14 jaar, terwijl CDP ons met een score van 97/100 in de Climate Performance Leaders Index heeft gezet. Van het Finance Initiative van het United Nations Environment Programme (UNEP FI) kregen we te horen dat onze aanpak marktleidend is, juist omdat we alle sectoren bestrijken.

Die geluiden horen we ook van klanten zelf. Die vertellen dat ze juist om deze reden bij ons aankloppen. Intussen leren wij meer over de projectrisico’s. Kunnen we die beter inschatten terwijl we onze interne expertise opbouwen? De redenen voor duurzame kredietverlening gaan niet weg: dit blijft nog jaren een belangrijk onderdeel van de benadering van ING.