Resultaten ING over Q4 licht beter dan verwacht

12 februari 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door hogere renteresultaten, kostenbeheersing en lagere risicokosten steeg de onderliggende nettowinst van ING tot €3.424 miljoen, een stijging met 8,5% ten opzichte van 2013. Dit ondanks een voorziening van onder andere de afvloeiing van personeel. De financiële cijfers van ING waren daarmee iets beter dan analisten hadden verwacht. Ook gaat ING voor het eerst sinds de financiële crisis weer dividend uitkeren. Kostenbesparingen blijven ook de komende jaren op de agenda staan. Het personeelsbestand zal naar schatting afnemen met 9.540 FTE waarvan inmiddels 5.677 FTE is gerealiseerd.

Ralph Hamers: 2014 was een belangrijk en succesvol jaar

“2014 was een belangrijk en succesvol jaar voor ING. We lanceerden onze ‘Think Forward’-strategie, hebben de Nederlandse Staat eerder dan gepland terugbetaald en we zijn dichter bij de afronding van ons herstructureringsplan gekomen. We zijn er trots op dat we onze herpositionering als toonaangevende Europese bank hebben kunnen bestendigen en het is fijn te zien dat zowel NN Group als Voya het als zelfstandige bedrijven goed doen. Het doet me genoegen vandaag te kunnen aankondigen dat we de dividenduitkering op gewone aandelen hervatten, waarbij we voorstellen een dividend in contanten te betalen van €0,12 per aandeel. Het is onze intentie om met ingang van 2015 ten minste 40% van de jaarlijkse nettowinst van ING Groep door middel van dividend aan onze aandeelhouders uit te keren".Resultaat voor ING Bank
Het resultaat van ING bank kwam onder druk te staan door voorzieningen in verband met de afvloeiing van personeel, vooral als gevolg van maatregelen om in Nederland het digitaal bankieren verder uit te breiden, de jaarlijkse bankenbelasting in Nederland en de negatieve CVA/DVA-invloeden. De rente-inkomsten zijn gestegen, maar de groei van de rente-inkomsten in Nederland blijven wel achter bij de andere landen waar ING actief is. Door al deze factoren daalde het onderliggende resultaat voor belastingen naar €783 miljoen.

Bedrijfslasten omlaag

Exclusief de invloed van de hierboven genoemde afvloeiingsvoorzieningen en de deconsolidatie van ING Vysya Bank waren de bedrijfslasten 1,9% lager dan in 2013. Deze daling was vooral toe te schrijven aan de aanhoudende kostenbesparingsinitiatieven en een grote, eenmalige vrijval van voorzieningen gerelateerd aan het depositogarantiestelsel.

Als gevolg van de huidige kostenbesparingsprogramma’s bij ING Bank, inclusief de extra maatregelen die in het 4e kwartaal 2014 werden genomen, zullen de jaarlijkse totale lasten naar verwachting dalen met €1,2 miljard in 2017 en met €1,3 miljard in 2018. Van deze beoogde bedragen is reeds EUR 662 miljoen aan besparingen gerealiseerd. Door deze initiatieven zal het personeelsbestand naar schatting afnemen met 9.540 FTE; hiervan zijn 5.677 fte’s reeds gerealiseerd.

Innovatieve producten en serviceverbeteringen
"Na de introductie van ‘Think Forward’ hebben onze chief innovation officer en chief operations officer er samen aan gewerkt om onze klanten zo snel mogelijk innovatieve producten en serviceverbeteringen te kunnen bieden. In 2014 is al een flink aantal verbeteringen doorgevoerd. De meest recente is biometrische technologie in België. We verheugen ons enorm op de verschillende nieuwe projecten die dit jaar zullen worden geïntroduceerd.”

België introduceert biometrie

Om mobiel bankieren eenvoudiger, sneller en veiliger te maken heeft ING in België biometrische verificatie geïntroduceerd. Vanaf 1 december 2014 kunnen klanten met een iPhone 5S of een iPhone 6/6+ door middel van een vingerafdruk in plaats van een login-code toegang krijgen tot de Smart Banking-app van ING België.

Duitsland introduceert ‘foto-overboekingen’ voor betalingen

In Duitsland heeft ING-DiBa de functionaliteit van de mobiel-bankieren app uitgebreid met een automatische betaaloplossing voor facturen, ‘foto-overboekingen’, waardoor makkelijker en sneller geld overgemaakt kan worden. Met deze nieuwe technologie kunnen klanten met hun mobiele telefoon een foto nemen van een factuur, waarna de relevante gegevens om de betaling uit te voeren automatisch worden ingevuld. Klanten kunnen met elke Android- of iOS-smartphone gebruik maken van ‘foto-overboekingen’. Deze functionaliteit zal regelmatig worden geactualiseerd en verder uitontwikkeld met de laatste technologie.