Krimp Nederlandse economie raakt de Rabobank

28 februari 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Rabobank maakte bij de presentatie van haar jaarcijfers bekend in 2012 20% minder winst te hebben gemaakt ten opzicht van 2011. Dit verlies is grotendeels toe te rekenen aan de slechte resultaten van haar retailbank en vastgoedpraktijk. Volgens de coöperatieve bank zijn de slechtere resultaten een gevolg van de krimp van Nederlandse economie. 'De Rabobank kijkt terug op een moeilijk jaar, waarin economisch herstel uitbleef', aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland.

De komende jaren worden uitdagend

In 2013 zal het voor de Rabobank Groep niet meevallen om het resultaat van 2012 te evenaren, aldus de topman. 'Ook in 2013 zal de economische groei zeer beperkt zijn. 'Verder heeft de Rabobank in 2013 te maken met de zogenoemde resolutieheffing (bijdrage aan de nationalisatie SNS REAAL), de grote druk op de organisatie om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en grote groepen klanten die in moeilijkheden verkeren'. Voor 2013 en 2014 verwacht Rabobank bij de lokale banken een verlies van 3.000 arbeidsplaatsen, met verdere doorwerking in de jaren hierna. Daarnaast zal er een substantiële reductie van het aantal kantoren plaatsvinden en is er versobering van de zeer goede arbeidsvoorwaarden nodig. De Rabobank ziet er in 2016 anders uit maar is en blijft de coöperatieve, solide en duurzame bank voor haar klanten.

Resultaten binnenlandse bankbedrijf onder druk 

De nettowinst in het binnenlands bankbedrijf daalde met 30% tot €1.304 miljoen. Vooral in de bouw en het onroerend goed, de middenstand, de glastuinbouw en de zee- en binnenvaart kampten ondernemingen met lagere bedrijfsresultaten. Dit was terug te zien in de waardeveranderingen, die met €681 miljoen opliepen tot 1.329 miljoen euro (44 basispunten, hoger dan het langjarige gemiddelde van 13 basispunten). Vooral door de consolidatie van Friesland Bank groeide de kredietportefeuille met 4% tot €306,5 miljard. De toevertrouwde middelen stegen met 7% tot €213,9 miljard. De bedrijfslasten liepen op bij de lokale Rabobanken als gevolg van de kosten van implementatie en handhaving van strengere wet- en regelgeving. De efficiencyratio van het binnenlands retailbankbedrijf verslechterde onder invloed hiervan van 57,4% tot 59,8%. Met de Japanse financiële dienstverlener Orix werd in februari 2013 een koopovereenkomst getekend inzake de verkoop van Robeco. 

Rabobank - Winstcijfers 2012

Bij Rabobank verdwijnen in 2013 en 2014 3.000 arbeidsplaatsen 

'Als we verder vooruit kijken zien we ons eveneens geplaatst voor grote uitdagingen. We leggen op dit moment de laatste hand aan onze strategie voor de periode 2013-2016, die moet garanderen dat we de solide en sterke bank blijven die we nu zijn. Dichtbij, zichtbaar en betrokken aan de voorkant, slim en efficiënt aan de achterkant. Onze omgeving verandert ingrijpend. Klanten hebben steeds meer behoefte aan eenvoudige en transparante financiële dienstverlening en willen altijd en overal hun geldzaken kunnen regelen. Particulieren, private-bankingklanten en bedrijven willen multichannel, virtueel en op maat worden bediend. Om onze solide positie te kunnen blijven waarborgen, moet de trend van stijgende kosten worden omgebogen. Daarom werkt de Rabobank aan het stroomlijnen van processen, het vereenvoudigen van het productenaanbod en het vergroten van de zelfbedieningsmogelijkheden via internet en mobiel. Eerst zal dit gepaard gaan met flinke investeringen in systemen en processen. Vervolgens moet de nieuwe strategie resulteren in forse kostenbesparingen, een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen en een substantiële reductie van het aantal kantoren bij het binnenlandse bankbedrijf. Voor 2013 en 2014 verwachten we bij de lokale banken een verlies van 3.000 arbeidsplaatsen, met verdere doorwerking in de jaren hierna. Ook is versobering van onze zeer goede arbeidsvoorwaarden nodig. De Rabobank ziet er in 2016 anders uit maar is en blijft de coöperatieve, solide en duurzame bank voor haar klanten'.