Achmea gebruikt afval als grondstof en energieopwekker

20 januari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Achmea is medio januari gestart met het project Van Afval Naar Grondstof (VANG). Binnen de gezamenlijke vestigingen van Achmea wordt jaarlijks bijna twee miljoen kilo afval geproduceerd. De helft daarvan wordt tot nu toe als restafval verbrand. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren. VANG gaat daar verandering in brengen.

VANG

Met het project VANG zet Achmea in samenwerking met haar ketenpartners een transitie in van afval- naar grondstofmanagement. Het doel is dat eind 2016 minimaal 80% van het totale afval van Achmea als grondstof wordt hergebruikt en het overige (rest)afval geheel wordt ingezet om energie op te wekken. De verzekeraar loopt daarmee voorop in de markt en geeft nu al invulling aan het overheidsbeleid om in 2015 minimaal 65% van het afval te scheiden.

Achmea heeft voor elke schakel in de keten van afvalmanagement gekeken wat ervoor nodig was om de hoeveelheid restafval te verkleinen en om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen terug te laten keren in de biologische of technische cyclus van producten.

Achmea gebruikt afval als grondstof en energieopwekker

Symposium

Het startschot van het project wordt vandaag gegeven in Apeldoorn met een symposium voor relaties van onze ketenpartners. Op het symposium zullen onder andere Bart Voortman, directeur Facilitair Bedrijf Achmea, Marc Pruijn, beleidscoördinator van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Marius Smit, oprichter van Plastic Whale de aanwezigen inspireren om ook aan de slag te gaan met grondstofmanagement.

Veranderingen in de hele keten

In de hele keten zijn veranderingen aangebracht om in 2016 onze ambitie te kunnen waarmaken. Enkele voorbeelden: er komt een aanpassing in de Algemene Inkoopvoorwaarden en in de Duurzaamheidverklaring voor leveranciers en partners van Achmea, zodat zoveel mogelijk duurzamere goederen worden ingekocht. Ook worden de afspraken met leveranciers rondom gebruik van verpakkingsmateriaal aangescherpt. Er komt een 100% biologisch afbreekbare koffiebeker. En op de zeven kernlocaties van Achmea worden alleen nog maar centrale inzamelmiddelen ingezet voor afvalscheiding. Door vernieuwingen als een totaalpakket in te voeren bespaart Achmea ook nog eens structureel op de kosten voor grondstofinzameling en verwerking.