Vraag naar hypotheken blijft groeien in derde kwartaal

23 december 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Volgens de Nederlandse banken is de vraag naar woning­hypotheken in het derde kwartaal van 2014 verder gestegen. Deze ontwikkeling, die in het eerste kwartaal van 2014 is ingezet, zet zich daarmee versterkt voort. Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS) van de ECB. Deze enquête verschaft kwalitatieve informatie over de acceptatiecriteria en de kredietverlening door in Nederland gevestigde banken aan huishoudens en bedrijven in het eurogebied*.   

Woninghypotheken

Nederlandse banken rapporteren voor de derde achtereenvolgende keer een stijgende kredietvraag naar woninghypotheken. 78% van de Nederlandse bankensector meldt  een toename van de vraag naar deze vorm van krediet. Als relevante factoren voor de toename van de hypotheekvraag worden het betere vooruitzicht op de woningmarkt en het gegroeide consumenten­vertrouwen genoemd. Voor het vierde kwartaal van 2014 voorziet een overgrote meerderheid van de banken een verdere opleving.

De deelnemende banken hebben in de enquête aangegeven dat hun acceptatiecriteria voor woning­hypotheken onveranderd zijn gebleven. De laatste keer dat banken per saldo een versoepeling rapporteerden van hun acceptatie­criteria was in het eerste kwartaal van 2008. Ook voor het volgende kwartaal wordt nog geen verruiming verwacht.  

Bedrijfskredieten

Bij kleine en middelgrote ondernemingen zien de Nederlandse banken in het derde kwartaal van 2014 een vraagafname, maar deze is geringer dan in voorgaande kwartalen. 23% van de bankensector rapporteert een daling van de kredietvraag vanuit het MKB. Voor het vierde kwartaal van 2014 verwachten Nederlandse banken vrijwel geen afname van de vraag naar deze vorm van krediet. Verder melden de banken voor het vierde achtereenvolgende kwartaal dat hun acceptatiecriteria voor krediet aan het MKB onveranderd zijn gebleven.  

Wat grote ondernemingen betreft wordt een aantrekkende vraag gemeld, een patroon dat al drie kwartalen gaande is. Als reden hiervoor worden vooral fusies en overnames genoemd. Tot slot hebben banken aangegeven dat acceptatiecriteria voor krediet aan grote ondernemingen vrijwel ongewijzigd zijn gebleven.  

*De analyse in dit Statistisch Nieuwsbericht is gebaseerd op een gewogen berekening van de antwoorden van de banken in de enquête, waarbij uitkomsten zijn uitgedrukt in netto gewogen percentages (gewogen som van het aantal banken dat een stijging rapporteert minus het aantal banken dat een daling aangeeft).