RegioBank en Rijk in bres voor leefbaarheid in dorpen

25 november 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

In lijn met hun eerdere inspanningen voor het behoud van bankdiensten in kleine dorpen, is RegioBank een partnership aangegaan met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met als doel het behouden van bankvoorzieningen in krimpregio’s. Minister Blok en RegioBank Directievoorzitter Hans van den Bor tekenden hiervoor een intentieverklaring in het Friese dorp Garyp. Het Rijk gaat RegioBank helpen bij projecten die de leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden kunnen verbeteren.

Door focus op kostenbesparingen en de groeiende digitalisering van dienstverlening zijn de afgelopen jaren veel bankkantoren in krimpregio’s gesloten.  Krimpregio’s betreffen regio’s die te maken hebben met een bevolkingsdaling, waaronder de afname van het aantal bewoners, huishoudens en de potentiële beroepsbevolking vallen. Daarnaast hebben krimpregio’s te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling, zoals ontgroening en vergrijzing. Deze regio’s hebben te kampen met veranderingen in de economische structuur en bijbehorende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld banken. 

Kantoorsluitingen
Al geruime tijd is er sprake van een trend waarbij vooral de grootbanken in toenemende mate bankfilialen sluiten. Vorige week kwam bijvoorbeeld in het nieuws dat ABN AMRO de komende jaren naar verwachting honderden kantoren zal sluiten. De reden hierachter is dat er tegenwoordig veel via het internet geregeld wordt, en mensen minder vaak naar het bankkantoor gaan om hun zaken te regelen. Ook Rabobank is al enige tijd bezig om het aantal bankkantoren te verminderen. Zo gaven zij vorig jaar al te kennen een flink aantal vestigingen te zullen sluiten. "Door de digitalisering zijn steeds minder mensen nodig in de Rabobank vestigingen", aldus Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank.

Regiobank - Overheid

Initiatieven RegioBank
RegioBank is al langer een voorvechter van het behoud van bankvoorzieningen in de kleinere dorpen in ons land. Zo maakte RegioBank zich sterk voor het behoud van fysieke kantoren en de terugkeer van geldautomaten in dorpen. Begin dit jaar zorgde de bank er bijvoorbeeld voor dat het kantoor in Dedemsvaart open bleef. En vorig jaar startte RegioBank een proef met de terugkeer van geldautomaten in dorpen, in samenwerking met gemeentes en winkeliersverenigingen. Daarnaast sloot de bank afgelopen september ook een samenwerking met supermarktketen Spar. In een aantal filialen van het supermarktconcern opende RegioBank servicepunten, waarmee de bank de betrokkenheid van de lokale gemeenschap wil steunen.

Samenwerking
De ondertekening van de intentieverklaring door minister Blok van Binnenlandse Zaken en RegioBank directievoorzitter Hans van den Bor moet de publiek-private samenwerking in krimpgebieden een impuls geven. Het Rijk gaat RegioBank helpen bij projecten die de leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden kunnen verbeteren. Zo gaat de bank met kennis, diensten en voorzieningen bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van buurtbewoners, verenigingen en wijkondernemingen. Het Rijk spant zich in om publieke en private partijen met elkaar in contact te brengen ten behoeve van deze initiatieven. 

De bank wil de bewoners en organisaties van de krimpregio’s voorzien van kennis, diensten en voorzieningen, om bij te dragen aan hun financiële zelfredzaamheid. Daarnaast ontwikkelt RegioBank financiële lespakketten voor de jeugd. De samenwerking moet er zorg voor dragen dat de voorzieningen en het aantal bankkantoren en geldautomaten in krimpgebieden zoveel mogelijk op peil gehouden worden.