ING ziet winst verder stijgen en lost staatssteun af

06 november 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING boekte sterke resultaten over het 3e kwartaal als gevolg van onder andere hogere rentebaten en lagere voorzieningen voor slechte leningen. ING heeft in het derde kwartaal de nettowinst zien stijgen van €128 miljoen tot €928 miljoen.

Staatssteun

Op 7 november zal ING haar laatste deel van de staatssteun die zijn heeft ontvangen terug betalen aan de Nederlandse Staat. Door de kapitaaloverschot op Groepsniveau ontstaat de ruimte om eerder dan gepland de staatssteun volledig terug te betalen. Daarmee is in totaal €13,5 mrd aan de Staat betaald, waarvan €10 miljard als hoofdsom en €3,5 miljard aan rente. Het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de Staat bedraagt 12,7%.

”Met genoegen kondigen we vandaag dan ook aan dat we goedkeuring hebben ontvangen van de toezichthouder om in de komende dagen het laatste deel van de staatssteun vervroegd terug te betalen. We zijn de Nederlandse Staat, onze klanten en onze aandeelhouders dankbaar voor hun steun tijdens de financiële crisis en voor het vertrouwen dat zij in ING hebben gesteld”, aldus Ralph Hamers, CEO van ING Groep.

Resultaten

De onderliggende winst (dus exclusief bijzondere posten) is gestegen van €820 miljoen vorig jaar naar €1123 miljoen dit jaar. Dit winststijging is voor een belangrijk deel een gevolg van de door hogere renteresultaten en lagere risicokosten. De voorzieningen die nodig zijn om slechte kredieten op te vangen daalden in vergelijking met het derde kwartaal van 2013 met maar liefst 41,7% naar €322 miljoen.

ING- fin cijfers Q3 2014

“ING Bank boekte uitstekende kwartaalresultaten, mede dankzij onze inspanningen om te voldoen aan de financiële behoeften van onze klanten. De nettokredietverlening is met EUR 3,3 miljard gegroeid, vooral bij Structured Finance, General Lending en bij particuliere hypotheken. Dit is gefinancierd uit een netto-instroom aan toevertrouwde middelen van EUR 4,3 miljard, gegenereerd vanuit het hele bedrijf. Het onderliggend resultaat voor belastingen over het 3e kwartaal steeg met 34,7% op jaarbasis en met 16,3% op kwartaalbasis tot EUR 1.486 miljoen, door hogere renteresultaten en lagere risicokosten. Deze goede prestatie resulteerde in een toename van het onderliggend rendement op het eigen vermogen conform IFRS-EU in de eerste drie kwartalen van dit jaar tot 11,4%. Dit is in lijn met onze Ambition 2017-doelstelling. De kapitaalpositie van de Bank is verbeterd met een fully loaded kernkapitaalratio van 11,1%. Onze liquiditeits- en leveragemaatstaven bleven stabiel”, aldus Hamers

Innovatie

“ING werkt voortdurend aan innovatie. In het 3e kwartaal heeft onze ambitie om steeds beter te worden geleid tot een flink aantal verbeteringen", aldus Hamers. "In Nederland hebben we stemherkenning toegevoegd aan onze app voor mobiel bankieren – een geweldige, nieuwe functie die wij als eerste Europese bank introduceren. In Italië hebben we de digitale portemonnee geïntroduceerd, in navolging van Polen en Turkije waar deze service eerder dit jaar van start ging. In Spanje zijn we begonnen met een nieuw digitaal platform, waardoor de klantervaring verbetert – klanten worden gestimuleerd om over hun toekomst na te denken door hen te helpen hun persoonlijke financiën te analyseren en beheren met behulp van het platform waarvan het uiterlijk naar voorkeur kan worden aangepast. Bij Commercial Banking hebben we verder gewerkt aan onze doelstelling om bankieren eenvoudiger te maken en klanten in staat te stellen steeds voorop te blijven lopen. Hiervoor is het proces voor het aantrekken van nieuwe klanten gestroomlijnd, zonder dat concessies zijn gedaan aan de zorgvuldigheid en de wettelijke vereisten.”