Target2-Securities zet settlement-verkeer op z’n kop

23 oktober 2014 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Ingrijpende hervormingen hebben vaak een lange adem nodig. Dat geldt zeker voor TARGET2-Securities. Dit in 2006 door de Europese Centrale Bank gelanceerde idee voor een uniform Europees settlement platform krijgt in juni 2015 eindelijk zijn beslag. Die lange bevalling is niet zo vreemd. TARGET2-Securities is een van de grootste infrastructurele projecten voor de effectenmarkten tot nu toe. Alle marktdeelnemers worden er dan ook direct of indirect door geraakt. KAS Bank geeft zijn beeld.

TARGET2-Securities (T2S) is een directe ingreep op de infrastructuur voor de afwikkeling van effectentransacties en de structuur van de post trading-industrie in Europa. Het laat de verschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende (‘cross-border’) settlements goeddeels verdwijnen. Hierdoor vindt een harmonisatie plaats van de post-trade services en markktstandaarden op de 24 markten van de 21 deelnemende landen. Daardoor zal naar alle waarschijnlijkheid een ‘ommekeer’ ontstaan in de concurrentieverhoudingen binnen de Europese post-trading dienstverlening. En daarmee in de prijs en kwaliteit van de dienstverlening over de gehele effectenketen.

KAS Bank - Target2 Securities

TARGET2-Securities is een uniform settlement platform voor de afwikkeling van effectentransacties in centraal bankgeld. Het T2S platform wordt gebouwd en beheerd door de ECB en de 18 Nationale Centrale Banken (NCB) in het Eurogebied.

T2S brengt effectenrekeningen (‘securities accounts’) en een nieuw type geldrekeningen, de ‘dedicated cash accounts’, samen op één technisch platform voor real-time gross settlement (RTGS). Bij aanvang in juni 2015 wikkelt het platform alleen settlements in Euro af, maar is het wel direct multi-currency. De eerste settlements in niet-euro valuta vinden vanaf 2018 plaats, te beginnen met settlements in Deense Kroon.

Om te kunnen aansluiten op het nieuwe settlement platform zijn grote investeringen en aanpassingen vereist van de Central Securities Depositories (CSD’s) systemen en de directe deelnemers. Mede daarom wordt TARGET2-Securities stapsgewijs ingevoerd in 4 ‘waves’. De eerste wave gaat live op 22 juni 2015, de vierde wave op 6 februari 2017. Deze lange tijdspanne onderstreept nog eens dat de hele operatie geen sinecure is. Bovendien wordt voorafgaand aan T2S eerst nog T+2 ingevoerd als nieuwe settlement standaard voor de deelnemende markten.

Het TARGET2-Securities platform is zelf geen CSD (Central Security Depository) noch zal het in de toekomst een CSD worden. De CSD’s in de deelnemende landen en markten zijn de enige partijen die een contractuele relatie aangaan met T2S. De CSD blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de juridische en zakelijke relaties met zijn klanten. Ook zullen alle andere aanvullende diensten, zoals custody, asset servicing, tax, corporate actions en regulatory reporting, nog steeds worden uitgevoerd door de lokale CSD’s.

Wat zijn de voordelen van T2S?
TARGET2-Securities maakt het Europese settlementverkeer efficiënter, veiliger en goedkoper. Het vermindert bijvoorbeeld het tegenpartijrisico en het settlement agent risico door een uiterst robuuste ‘business continuity’ oplossing.

Nieuw type CSD: de Investor CSD
Bij de invoering van TARGET2-Securities wordt gelijktijdig een nieuw type CSD geïntroduceerd, de Investor CSD. Een Investor CSD faciliteert de binnenlandse en grensoverschrijdende afwikkeling van effectentransacties voor meerdere T2S markten. De Investor CSD opent hiervoor een effectenrekening direct bij de CSD’s in de T2S markten of via een lokale custodian. De Investor CSD is ook verplicht om de vereiste asset servicing dienstverlening te leveren.

De Investor CSD opereert naast de bestaande CSD’s en International CSD’s. Bestaande CSD’s kunnen straks ook de rol van Investor CSD gaan vervullen.

Asset Servicing
Het T2S platform is puur een settlement platform. Asset services zoals corporate actions verwerking vallen dus niet binnen de services van T2S. Dit blijft een taak van de CSD’s. T2S zal de CSD’s wel ondersteunen bij het managen van de asset services door de benodigde informatie ter beschikking te stellen. Om ervoor te zorgen dat de harmonisatie door T2S ook wordt gerealiseerd binnen Custody Services zijn door de Corporate Actions Joint Working Group (CAJWG) 'Market Normen voor Corporate Actions Verwerking' opgesteld. Het is nog niet bekend of hier wijzigingen uit voortkomen die onze klanten ook zullen raken.