Herbeoordeling renteswaps bij ABN AMRO in volle gang

07 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin 2014 heeft de AFM, op basis van onderzoek bij niet-professionele MKB-ondernemingen, banken aanbevelingen gedaan om tot betere rentederivatendienstverlening te komen. Uit het onderzoek bleek dat MKB-bedrijven niet altijd goed zijn voorgelicht over het feit dat hun derivaat ook een negatieve waarde kon krijgen. De AFM heeft het in deze situaties over niet-passende of onzorgvuldige dienstverlening. Er staan momenteel ongeveer 17.000 rentederivaten uit bij niet-professionele MKB-ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Het onderliggende bedrag aan financiering waar deze derivaten betrekking op hebben is circa €26 miljard. De huidige waarde van deze uitstaande derivaten was in april 2014 €2,7 miljard negatief.

6000 MKB klanten

Naar aanleiding van klachten van een aantal ondernemers het afgelopen jaar heeft de AFM banken gevraagd om de portefeuille met renteswaps goed te bekijken (te reviseren). Dit proces is bij ABN AMRO in volle gang. Zo’n 6.000 MKB klanten van ABN AMRO hebben een lening tegen variabele rente en tegelijkertijd met deze lening een renteswap afgesloten om zich in te dekken tegen het risico van een rentestijging.  Er wordt gekeken of de renteswap (nog) bij de ondernemer past en of er in het verleden aantoonbaar goed is geadviseerd.

ABN AMRO - Renteswaps

Tweetal specifieke risicosituaties

Een renteswap is niet een eenvoudig product. De bank dient goed uit te leggen wat de kenmerken van een dergelijk product zijn. Daarnaast is een renteswap niet voor elke ondernemer een passende oplossing. In een tweetal specifieke situaties is er voor de ondernemer een verhoogde kans op problemen met een renteswap. Als het contract gedwongen aangepast dient te worden, bijvoorbeeld omdat de ondernemer  problemen heeft en bij de bank onder bijzonder  beheer is. Of als de dekking van de renteswap niet meer in verhouding staat tot de het renterisico dat afgedekt dient te worden (overhedge).

Afronding gepland voor einde van het jaar

Voor de klanten die onder bijzonder beheer vallen en voor de klanten met een renteswap waar sprake is van een overhedge vordert de revisie goed, aldus de bank. Vanaf de tweede helft van oktober zoekt ABN AMRO contact met deze klanten. Voor de andere klantdossiers zal later in het vierde kwartaal worden gecommuniceerd met de klant. De afronding van de revisie op de volledige portefeuille staat gepland voor het einde van het jaar.