NVB: Fraude in het betalingsverkeer blijft dalen

25 september 2014 Banken.nl 3 min. leestijd

De fraude in het betalingsverkeer is ook het afgelopen half jaar sterk gedaald; met 34% ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. De dalende trend van de afgelopen twee jaar zet daarmee door. De totale schade bedroeg in het eerste halfjaar van 2014 ongeveer €9,5 miljoen. Over heel 2013 bedroeg de fraude nog €33,3 miljoen euro. In 2012 ging het zelfs om €81,8 miljoen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Skimming en internetbankieren

De van oorsprong belangrijkste fraudecategorieën in het betalingsverkeer, fraude met internetbankieren en skimming van betaalpassen, zijn allebei sterk afgenomen (met respectievelijk 54% en 28% in de eerste helft van 2014 ten opzichte van de tweede helft van 2013). De schade als gevolg van skimming bedroeg in het piekjaar 2011 nog €38,9 miljoen. Daar is nog maar nauwelijks iets van over: €640.000 in de eerste helft van dit jaar.

Fraude in het betalingsverkeer blijft dalen

Preventief blokkeren

De afname van de fraude met internetbankieren komt doordat banken steeds beter in staat zijn om (pogingen tot) fraude vroegtijdig te detecteren en voorkomen, aldus de NVB. Een andere effectieve maatregel is het preventief blokkeren van buitenlandoverboekingen binnen internetbankieren.

Phishing en malware

De meeste schade bij internetbankieren werd veroorzaakt door phishing: €1,7 miljoen. Dat is een daling van 47% in de eerste helft van 2014 ten opzichte van de tweede helft van 2013. De schade als gevolg van malware (schadelijke software) nam ook fors af (77%) in de eerste helft van 2014 ten opzichte van de tweede helft van 2013 tot €380.000 Gezien de aanhoudende overlast van phishing-mails doen banken er alles aan om, samen met autoriteiten zoals het NCSC, phishing sites uit de lucht te halen.

Het nieuwe pinnen

Sinds het eerste halfjaar van 2012 neemt de schade door skimming (het kopieren van de magneetstrip op de betaalpas) gestaag af. De schade in de eerste helft van dit jaar had betrekking op ongeveer 1.000 geskimde kaarten. Door de invoering van ‘het nieuwe pinnen’ met gebruik van de EMV-chip in plaats van de magneetstrip, is skimming nog maar zeer beperkt mogelijk. Ook is het daardoor sinds begin 2012 in principe onmogelijk om in Europa geld op te nemen met geskimde kaarten.

Geoblocking

De daling van de skimmingschade in het afgelopen jaar is voor een groot deel toe te schrijven aan ‘geoblocking’: het standaard uitschakelen van de magneetstrip buiten Europa. Sinds vorig jaar ontstaat vrijwel alleen nog schade door het in niet-EMV landen skimmen van Nederlandse passen, direct gevolgd door geldopnames.

Ondanks deze positieve ontwikkeling zien banken nog steeds een onverminderd hoge dreiging van fraude met internetbankieren. Wat ook voorkomt, is ‘shouldering’: het afkijken van de pincode, gevolgd door diefstal van de kaart. Goede collectieve en individuele voorlichting van klanten over veilig (internet-) bankieren blijft belangrijk. De campagne van de gezamenlijke banken ‘Hang op, Klik weg, Bel uw bank’ wordt dit jaar herhaald en aangevuld met twee radiocommercials. Daarnaast zullen de banken blijven samenwerken met politie en Openbaar Ministerie voor de aanpak van fraude.