Knab: ‘Zzp’ers geven coalitieakkoord onvoldoende’

14 juni 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De meeste zzp’ers zijn ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord. Al met al ontvangt het akkoord een 5 als rapportcijfer. De nieuwe coalitie scoort met een 4,4 zelfs nog lager. De benoeming van Dick Schoof als premier heeft echter wel een positief effect: 51% van de ondernemers heeft door de keuze op de oud-AIVD’er meer vertrouwen in de coalitie gekregen.

Dit blijkt uit onderzoek van Knab onder meer dan 1.000 zzp’ers. Zeven op de tien respondenten claimen zich te hebben verdiept in het akkoord. Van hen geeft 54% het akkoord een onvoldoende. Ze vrezen vooral dat de plannen niet haalbaar zijn en dat de coalitie te instabiel is om ze uit te voeren. 61% geeft dan ook onvoldoende vertrouwen in de coalitie te hebben.

In het onderzoek maakt de zzp-maak ook onderscheid tussen de verschillen per leeftijdsgroep. De jongste en de oudste ondernemers blijken het positiefst. Zzp’ers onder de 30 jaar (rapportcijfer 6,3) en boven de 70 jaar (rapportcijfer 5,9) geven het akkoord gemiddeld een voldoende. Veertigers en vijftigers zijn het meest negatief met respectievelijk 4,8 en 4,9.

Knab: ‘Zzp’ers geven coalitieakkoord onvoldoende’

Dick Schoof

Zzp’ers beoordelen de aanstelling van Dick Schoof als premier echter wel positief. Bij 51% van de ondervraagden is het vertrouwen in de coalitie door de aanstelling juist gegroeid. Zij stellen zijn ervaring en no-nonsense aanpak te waarderen.

Een minderheid van 20% heeft juist minder vertrouwen door zijn aanstelling, vaak vanwege Schoofs gebrek aan politieke ervaring en achtergrond bij de AIVD.

Ook onder zzp'ers die de coalitie een onvoldoende geven, zegt 41% meer vertrouwen te hebben dankzij Schoof. Van hen heeft 24% minder vertrouwen gekregen.

Overigens verschillen de verwachtingen en zorgen van zzp’ers sterk per sector. De bouw (5,9) en detailhandel (6,2) zijn de enige sectoren waar het akkoord gemiddeld een voldoende krijgt. Zzp'ers in de zorg (4,3), overheid (4,1) en kunst- en cultuursector (2,4) waarderen het coalitieakkoord het minst.

Vage uitspraken

“Hoewel zzp'ers in ons onderzoek niet expliciet hun zorgen uiten over de aanpak van schijnzelfstandigheid, merk ik om me heen dat er onrust heerst over hoe de coalitie hier mee om zal gaan”, legt Nadine Klokke uit.

Het coalitieakkoord bevat volgens de Knab-CEO vage uitspraken over het stimuleren van zekerheid voor zogenoemde 'echte zelfstandigen'. “Het is essentieel dat de coalitie met duidelijke richtlijnen komt die echte zelfstandigen beschermen en hen zekerheid bieden, zonder hun vrijheid en flexibiliteit te beperken”, aldus Klokke.