Europese Hof van Justitie verplicht Nederland om pensioenwet aan te passen

22 november 2023 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen, zo oordeelt het Europese Hof van Justitie. De uitspraak betekent dat Nederland de pensioenwet zal moeten aanpassen.

De rechtszaak was aangespannen door de Europese Commissie naar aanleiding van een meningsverschil dat al ruim tien jaar duurt. De kwestie speelt namelijk al sinds 2012; destijds liet de EC voor het eerst weten dat men vond dat Nederland de Europese regels voor vrij verkeer van personen en kapitaal niet respecteerde. Omdat beide partijen overtuigd bleven van het eigen gelijk, zou de zaak uiteindelijk in 2022 aan het hof worden voorgelegd.

Overdracht van in Nederland opgebouwd pensioengeld aan een buitenlandse pensioenverstrekker mag van Nederland nu alleen onder strikte voorwaarden. Omdat die voorwaarden zo streng, zou het voor burgers zo goed als onmogelijk zijn om hun opgebouwde pensioengeld mee te verhuizen naar bijvoorbeeld Spanje of België.

Europese Hof van Justitie verplicht Nederland om pensioenwet aan te passen

De Nederlandse wet bepaalt namelijk dat iemand zijn pensioenkapitaal alleen mag meeverhuizen, wanneer de regels omtrent het vroegtijdig opnemen van dit geld evenredig zijn als die in Nederland.

Omdat het vroegtijdig uitkeren van pensioen in Nederland slechts beperkt mogelijk is, kennen veel andere EU-landen in de ogen van Nederland al gauw ‘te losse’ regels. Hierdoor moeten mensen die hun pensioen willen meeverhuizen, belasting betalen voor de overdracht.

De belasting die betaald moet worden zou mensen ervan kunnen weerhouden om, bijvoorbeeld voor werk, naar een ander EU-land te verhuizen. Het Europese Hof is dan ook van mening dat Nederland daarmee niet voldoet aan de Europese regels voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal.