Wat gaat de hypotheekrente doen?

03 november 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De afgelopen maanden is de hypotheekrente het gesprek van de dag. Na een lange tijd van dalende hypotheekrentes, zijn de rentes het afgelopen jaar juist weer flink gestegen. Houdt deze trend aan of gaan de rentes weer dalen? Verschillende banken en experts geven in dit artikel hun prognose.

De hoogte van de rente is voor huizenkopers en over- en bijsluiters van groot belang. Het heeft namelijk veel invloed wanneer je je hypotheek gaat berekenen. Met een hogere rente, kunnen consumenten immers minder hypotheek krijgen. Het is dan ook altijd de vraag wat de uiteindelijke rente gaat zijn.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes horen vaak bij marktrentes met een korte looptijd. De verwachtingen voor de kortlopende rente spelen een cruciale rol in de financiële markten en de economie als geheel. Het rentebeleid van Centrale Banken, economische indicatoren en geopolitieke gebeurtenissen zijn slechts enkele factoren die de verwachtingen voor de kortlopende rente beïnvloeden.

Wat gaat de hypotheekrente doen?

“Vooruitkijkend lijkt er voorlopig een einde te zijn gekomen aan de reeks van rentestijgingen”, start Mirjan Bani (Econoom Huizenmarkt bij ING). “Want hoewel de kerninflatie met 4,5% in september nog altijd te hoog was, gaat de ECB er op dit moment vanuit dat ze voldoende heeft gedaan om de inflatie op middellange termijn richting de 2% te bewegen.”

“Bovendien wil de ECB voorkomen dat ze de economie met verdere renteverhogingen te veel schade toebrengt”, vervolgt Bani. "Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen kunnen de variabele hypotheekrentes de komende tijd stabiliseren.”

ABN AMRO-econoom Bram Vendel laat weten het eens te met deze uitleg. “Wij houden er rekening mee dat de rente op hypotheken met een korte rentevaste periode eerst zal stabiliseren en vanaf begin volgend jaar omlaag zal gaan. De economische activiteit staat namelijk onder druk, zodat de inflatie verder zal afnemen. "Daarom komt er een eind aan de reeks renteverhogingen en kan de ECB haar rentetarieven gaan verlagen in plaats van verhogen.”

Verwachtingen voor de langlopende rente

Langlopende rentetarieven zijn de tarieven die langer lopen dan één jaar. Deze zijn voornamelijk belangrijk voor hypotheken. Uit onderzoek van BLG Wonen is gebleken dat bij twee derde van de Nederlanders die binnen nu en een jaar willen verhuizen, de moed in de schoenen is gezonken.

De verwachting van de langlopende rente is dus erg belangrijk voor veel Nederlanders. De hoogte van deze rente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De verwachting over de economie, de politieke ontwikkelingen en de inflatie spelen hierin een belangrijke rol.

Treasurer en CFO bij Obvion, Rachelle Rijk, geeft haar prognose voor de komende periode: “Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.”

ABN AMRO denkt daar echter anders over. “Zodra de signalen van renteverlagingen duidelijker worden, zal ook de rente op hypotheken met een lange rentevaste periode omlaag gaan”, legt Vendel uit. "Heel veel ruimte voor een daling is er echter niet, want bij een afzwakking van de economie lopen de risicopremies voor hypotheken op.”

Hoe de hypotheekrentes er uiteindelijk uit gaan zien, blijft altijd de vraag. Hoe dan ook, consumenten die binnenkort een huis willen kopen doen er sowieso goed aan om de prognoses van de experts nauwlettend in de gaten te houden.