Ruim een zesde van investeringsbudget CFO's naar kunstmatige intelligentie

31 oktober 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoewel de ontwikkeling van artificial intelligence door sommige experts met argusogen wordt bekeken, blijkt dat CFO’s van Europese bedrijven in Nederland er wel brood in zien. Nederlandse CFO’s zouden gemiddeld maar liefst 16% van hun budget investeren in kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

In de nieuwste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey is het sentiment van meer dan 1.100 Nederlandse CFO’s rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen in kaart gebracht. Het rapport omvat een overzicht van de financiële vooruitzichten van de ondervraagde CFO’s, evenals hun visie op kritieke bedrijfsrisico’s, inflatie, strategische prioriteiten, financiering en andere factoren die zij momenteel als essentieel voor succes beschouwen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlandse CFO’s niet met de beste emoties naar de nabije toekomst van hun bedrijf kijken. Bijna de helft (47%) van is pessimistischer over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf dan een half jaar geleden – een aanzienlijke stijging ten opzichte van de vorige editie in het voorjaar (toen 33%).

Ruim een zesde van investeringsbudget CFO's naar kunstmatige intelligentie

“De huidige economische uitdagingen vragen om sterk leiderschap en een langetermijnvisie op het gebied van duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en cybersecurity”, stipt Mohamed Bouker (CFO Program Lead en Partner Consulting bij Deloitte) aan. “Investeringen in deze gebieden kunnen niet worden uitgesteld.”

Bouker benadrukt dan ook dat CFO's de komende maanden zullen moeten balanceren tussen kostenbesparingen op de korte termijn en investeringen in de toekomst.

Kunstmatige intelligentie

Om alsnog een concurrentievoordeel in deze onrustige periode te behalen, zijn CFO’s ervan overtuigd dat de juiste inzet van AI essentieel is. Het is daarbij opvallend dat slechts 4% van de ondervraagden in meer dan de helft van de gevallen AI gebruikt om strategische besluiten te nemen.

Ruim een zesde van investeringsbudget CFO's naar kunstmatige intelligentie

In de komende vijf jaar voorzien CFO’s een sterke opkomst van AI in besluitvormingsprocessen; 57% van de Nederlandse CFO’s verwacht dat dit binnen hun bedrijf het geval is.

Om dat te behalen dient er echter nog wel flink in AI geïnvesteerd te worden. Zo investeren Nederlandse CFO’s gemiddeld 16% van hun budget in de nieuwe techniek. Bij bedrijven met een omzet van meer dan €1 miljard gaat het om gemiddeld 7,6% van het budget, tegenover een investering van 20,9% bij bedrijven met een omzet tot €100 miljoen.

Ruim een zesde van investeringsbudget CFO's naar kunstmatige intelligentie

Verkiezingen

Daarnaast verwachten de CFO’s dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november een grote impact zullen hebben op wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. Precies vier op de tien CFO’s geeft dan ook aan dat duurzaamheid prioriteit heeft op de beleidsagenda.

Iets minder dan de helft (47%) verwacht dat de strengere wet- en regelgeving rond CO2-emissies en stikstof een negatieve impact zal hebben op de bedrijfsvoering; 20% voorziet juist een positief effect op de bedrijfsvoering. Vier op de tien CFO’s (40%) heeft vanwege het huidige politieke klimaat en de aankomende verkiezingen de investeringen in duurzaamheid alvast opgehoogd.

In het Deloitte CFO Survey worden nog veel meer onderwerpen behandeld. Lees hier het gehele rapport.