SAS: ‘Meer dan helft van Nederlandse consument angstig voor fraude’

10 oktober 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Meer dan de helft (53%) van alle Nederlanders is bang om slachtoffer te worden van fraude – een percentage dat wereldwijd met 75%  zelfs nog een stuk hoger ligt. Daarnaast is 85% van de consumenten van mening dat organisaties meer zouden moeten doen om hen te beschermen tegen fraude.  

Dat en meer blijkt uit het SAS Global Fraud-onderzoek onder 13.500 consumenten (waarvan 500 uit Nederland). Met het onderzoek belicht de AI- en analytics-specialist trends in fraude gericht op consumenten.

Het valt de SAS-onderzoekers op dat de resultaten van de Nederlandse consumenten in veel opzichten afwijken van de andere onderzochte landen. Zo geeft ‘slechts’ 32% van de Nederlandse consumenten aan in 2022 een toename van fraude te hebben ervaren ten opzichte van voorgaande jaren – terwijl dit wereldwijd een stuk hoger ligt, op gemiddeld 47%.

Most common types of fraud strategies

Daarnaast blijken Nederlanders voorzichtiger te zijn als het gaat om het delen van data. Waar gemiddeld 20% van alle ondervraagden wereldwijd bereid is om persoonlijke data met service providers te delen om fraude te voorkomen, is dit voor Nederland slechts 16%.

Nederlandse trends

Verder blijkt uit het onderzoek dat Nederlandse consumenten ook andere ervaringen hebben met betrekking tot het soort (pogingen tot) fraude. Zo hebben Nederlanders relatief veel last van fraudeurs die zich voordoen als iemand van een bekende organisatie of van een overheidsinstelling; 43% van de Nederlandse respondenten geeft aan deze vorm van fraude te hebben ervaren tegen een wereldwijd gemiddeld van 29%,

Ook komt onder Nederlandse consumenten fraude in de vorm van pogingen om bankgegevens te verkrijgen het meest voor, en vinden de meeste fraudepogingen via de mobiele telefoon plaats.

Common communication channels used by fraudsters

Het onderzoek laat daarnaast zien dat maar liefst 86% van de Nederlandse consumenten vandaag de dag meer op zijn hoede is voor fraude dan voorgaande jaren. Desondanks is 58% van de Nederlanders minimaal één keer slachtoffer geweest van fraude. Wereldwijd is dit met 70% een stuk hoger.

De voorzichtige benadering van Nederlanders richting fraude zou volgens de onderzoekers ook terug te zien zijn in de cijfers. 42% van onze medelanders zijn nog nooit slachtoffer geweest van fraude, terwijl dit wereldwijd slechts 30% is.

Hoewel het rapport een toenemende angst voor fraude onder consumenten laat zien, betekent dat niet dat mensen zich laten weerhouden in het gebruik van digitale diensten. Ruim meer dan de helft (63%) van de Nederlandse deelnemende consumenten liet weten digitale diensten te blijven gebruiken, waarbij 24% zelfs aangaf meer digitale diensten te willen gaan gebruiken.

Consumer preferences for digital servicesAI-fraude

De SAS-onderzoekers vermoeden dat de toenemende angst voor fraude meerdere oorzaken kent. Zo zijn het aantal nieuwsberichten over fraude, economische crises en de groeiende afhankelijkheid van online kanalen die meer informatie van hen vragen toegenomen. Daarnaast hebben criminelen er met generatieve AI-technologie een krachtig wapen bijgekregen.

“Generatieve AI kan worden gebruikt om bijvoorbeeld deepfake profielen te maken”, leggen de onderzoekers uit. “Waarbij de fraudeur de stem of het gezicht van het slachtoffer kan nabootsen om toegang te krijgen tot accounts.”

Als reactie daarop geeft 73,2% van de Nederlandse consumenten aan bereid te zijn om biometrische methodes (denk aan gezichts- of spraakherkenning) bij een betaling of transactie te gebruiken in plaats van wachtwoorden. Iets minder dan de helft (49,6%) gaf zelfs aan een voorkeur te hebben voor biometrische betaalbevestigingen.

Meer weten? Lees hier het volledige onderzoek van SAS.