Banken werken proactief aan omzeilen bonuswet

07 augustus 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Sinds de geplande inperking van bonussen in Europa en Nederland zo goed als een feit is, hebben verschillende onderzoeksbureaus, waaronder Towers Watson en Mercer, al aangetoond dat banken met creatieve oplossingen op de proppen zullen komen om het strengere bonusplafond te omzeilen. Martijn Broeckhuijsen, hoofd Arbeidsrecht bij advocatenkantoor Linklaters, volgt de ontwikkelingen op de voet en bevestigt tegenover het FD het bovenstaande beeld.

Vanaf 2015 geldt een aangescherpt beloningsbeleid voor de financiële sector in Nederland, dat momenteel alle banken bezighoudt. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. De nieuwe Europese regels dicteren dat bonussen voor bankiers tot 100% van het jaarsalaris mogen bedragen. In uitzonderlijke gevallen, waarbij een meerderheid van de aandeelhouders het eens is met een hogere beloning, kan dit oplopen tot 200%. In Nederland zijn daarentegen de eisen verder verscherpt: bonussen mogen slechts 20% van een jaarsalaris bedragen. Daarmee zal Nederland het strengste bonusbeleid van Europa krijgen. De vraag is welke gevolgen de nieuwe wetgeving heeft voor het Nederlandse bankenklimaat, maar ook hoe buitenlandse betrokkenen hierop zullen reageren.

Banken werken proactief aan omzeilen bonuswet

Onderzoek bekrachtigd
Onderzoek van Towers Watson liet vorig jaar al zien dat banken ernaar zullen streven het bonusplafond via omwegen onderuit te schoppen. Zo gaf slechts 7% van de ondervraagde P&O adviseurs aan dat de maatregelen omtrent de nieuwe wetgeving inderdaad tot versobering van beloningen zou lijden. Daarentegen gaf 53% van de respondenten aan dat het salaris verhoogd zal worden ter compensatie. Dat is in lijn met onderzoek van Mercer, waarbij tevens 53% van de ondervraagde financiële instellingen aangaf van plan te zijn het bonusplafond te omzeilen door de bonussen te compenseren met overige voorwaarden. 

Linklaters
Ook advocatenkantoor Linklaters volgt de ontwikkelingen op de voet. Martijn Broeckhuijsen, hoofd Arbeidsrecht bij het kantoor, geeft tegenover het FD aan: “Ik signaleer in de praktijk dat banken en andere financiële instellingen met alternatieven bezig zijn.” Buitenlandse banken ervaren tevens meer onrust omtrent de strengste bonuswetgeving van Europa, die zich in de Nederlandse wetgeving zetelt. De Europese regelingen zijn al een ommezwaai, maar Nederland maakt het er niet gemakkelijker op. Hierop inspelend stuurde Linklaters een brief aan een aantal financiële instellingen om hen te informeren over eventueel te nemen stappen. Inmiddels hebben buitenlandse bedrijven namelijk ook door dat de verscherpte Nederlandse wetgeving ook voor hen gevolgen heeft. Welke dit zijn ligt echter ingewikkelder.

Linklaters

Inspelen op veranderingen
De verwachting is dat banken zich de komende tijd op maatregelen gaan focussen. Royal Bank of Scotland trachtte eerder bijvoorbeeld al het salaris van hun topmanagers te verdubbelen, om zo de nieuwe wetgeving te omzeilen. Toen dat niet mogelijk was verhoogde de bank de bonus naar 100% van het jaarsalaris. 

Hoe andere instellingen hun activiteiten gaan inrichten is nog de vraag. Welke maatregelen zij nemen is volgens Van Broeckhuijsen afhankelijk van het land van afkomst: “Is de buitenlandse bank in Nederland een zelfstandige NV of BV, dan is deze vennootschap wat in de wet een ‘financiële onderneming’ wordt genoemd. Dan valt deze dochter onder het strenge bonusplafond.” Indien een buitenlandse bank echter alleen in Nederland actief is middels een bijkantoor, dan gaat de 20%-regeling niet per definitie op. In dat geval is het maximum van de bonus afhankelijk van het land waarin de moedermaatschappij van dit bijkantoor zich bevindt.