Nederland krijgt het strengste bonusbeleid van Europa

27 november 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Vanaf 2015 geldt een aangescherpt beloningsbeleid voor de financiële sector in Nederland. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Met deze wet krijgt Nederland het strengste bonusbeleid van Europa. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt de aanscherping van de wet niet nodig. Ook wordt getwijfeld of de wet wel het gewenste effect zal hebben.

Dijsselbloem: Europese regels gaan niet ver genoeg

De minister van Financiën kiest voor een aanpak die strenger is dan het nieuwe Europese beloningsbeleid voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen. "De financiële sector heeft de afgelopen jaren op verschillende momenten geleund op steun van de belastingbetaler en consumenten. De nieuwe Europese regels om beloningen aan banden te leggen, gaan wat mij betreft niet ver genoeg. Ik wil daar waar mogelijk de regels in Nederland verder aanscherpen. Excessieve bonussen gericht op de korte termijn en vertrekvergoedingen zijn niet meer van deze tijd", aldus Dijsselbloem.

NVB: De wet zet Nederlandse banken op achterstand in Europa

In reactie op het wetsvoorstel laat de NVB weten een specifiek Nederlands beloningsbeleid dat sterk afwijkt van het Europese beleid niet rechtvaardig te vinden. "Nederlandse banken lopen in Europa voorop met het matigen van variabele beloningen", aldus de NVB.

Beloningsbeleid voor de financiele sector

"Variabele beloningen bij Nederlandse banken zijn de afgelopen jaren aanzienlijk beperkt en perverse beloningsprikkels zijn geschrapt. Slechts 2% van de 90.000 bankmedewerkers in Nederland ontvangt een variabele beloning van 20% of meer. Nederland loopt daarmee sinds de crisis voorop in Europa. Ook werken Nederlandse banken hard aan versterking van de stabiliteit van de sector en verbetering van cultuur en gedrag, onder meer door de invoering van de bankierseed voor alle medewerkers en tuchtrecht. In een tijd waarin wordt gewerkt aan een Europese bankenunie past geen Nederlandse ‘Alleingang’. Deze wet zet Nederlandse banken op achterstand binnen Europa en doet geen recht aan onze inspanningen waarmee wij overigens voluit door gaan". 

De wet kan het voor Nederlandse banken lastig maken om bepaalde specialisten te werven en te behouden. Het gaat hier vooral om schaarse specialisten die banken nodig hebben om het bedrijfsleven de beste dienstverlening te kunnen bieden of bijvoorbeeld om het internetbankieren veilig te houden. Deze specialisten kunnen ook aan de slag bij andere bedrijven waarvoor de maximering niet geldt.

Gewenste effect zal mogelijk uitblijven

Of de wet het gewenste effect zal hebben is nog maar de vraag. Verschillende onderzoeken zetten vraagtekens bij de werking van een wettelijke beperking van bonussen. Zo blijkt uit een onderzoek Towers Watson dat slechts 7% van de HR Managers in Europa denkt dat bonussen kunnen worden teruggebracht met strengere wet- en regelgeving. 53% verwacht dat banken het salaris zullen verhogen ter compensatie. Ook zouden bankiers meer training krijgen, verhoogde pensioenbijdrages en flexibele werkprogramma’s als compensatie voor de maatregelen, aldus de Towers Watson studie.

De resultaten van de Towers Watson studie zijn in lijn met een vergelijkbaar onderzoek dat onlangs door Mercer werd gepubliceerd. In de Mercer studie zei ook ongeveer de helft van de respondenten dat zij – ongeacht het bonusplafond – de daling van bonussen met overige voorwaarden zouden compenseren. Daarnaast gaf maar liefst 70% aan dat ze gaan kijken naar creatieve belonings-alternatieven, zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en carrièreontwikkeling. Zie het artikel ‘Mercer: Banken hebben lak aan EC bonusbeperking’ voor meer informatie.renger beleid met succes de salarissen kunnen terugbrengen binnen de financiële sector.  

Overige maatregelen wetvoorstel

Naast het bonusplafond bevat het wetsvoorstel onder meer de volgende maatregelen:

  • Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen: Bij vrijwillig vertrek is een vertrekvergoeding uitgesloten. Ook is een vertrekvergoeding niet meer toegestaan als iemand verwijtbaar tekortgeschoten is
  • Vertrekvergoedingen van maximaal één jaarsalaris voor bestuurders: Het is maatschappelijk niet gepast om hoge vertrekvergoedingen uit te keren wanneer de vaste beloning tevens zeer hoog is
  • Verbod op gegarandeerde bonussen: Een dergelijke relatief hoge beloning waar geen of een beperkte prestatie tegenover staat zijn ongewenst;
  • Aanscherping claw back: Het claw back wetvoorstel dat nu in de Eerste Kamer ligt, is alleen van toepassing op dagelijks beleidsbepalers en kent geen verplichting tot gebruik. De nieuwe wet verplicht financiële instellingen om bonussen van alle medewerkers aan te passen en terug te vorderen wanneer bijvoorbeeld sprake is van het schenden van beroepsnormen of wanneer de medewerker verantwoordelijk is voor grote verliezen