Towers: Bankiers gecompenseerd voor bonusinperking

16 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Meer dan de helft van de HR managers binnen de bankensector verwacht dat salarissen zullen stijgen als gevolg van de bonusinperkingen die de Europese Unie nastreeft. Slechts 7% van de P&O adviseurs denkt dat de nieuwe regels zullen leiden tot sobere arbeidsvoorwaarden binnen de financiële sector. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Towers Watson onder 150 HR managers van Europese banken.

Bonusinperking

De European Banking Authority heeft conceptregels vrijgegeven waardoor banken niet langer bonussen mogen uitkeren die hoger zijn dan één jaarsalaris. Een hogere bonus, gemaximeerd tot twee keer het salaris, kan alleen worden ingevoerd als een grote meerderheid van de aandeelhouders hiermee instemt. Met de nieuwe regelgeving wil het overheidsorgaan de stimulans indammen voor bankiers om enorme financiële risiso’s te lopen, en wil het de relatie tussen compensatie en lange termijndoelstellingen verbeteren.

Towers Watson - Bankier

Lagere bonus, hoger salaris

Slechts 7% van de HR Managers geeft aan dat de nieuwe EU regels met succes de salarissen kunnen terugbrengen binnen de financiële sector. 53% verwacht dat zij het salaris zullen verhogen ter compensatie. Ook zouden bankiers meer training krijgen, verhoogde pensioenbijdrages en flexibele werkprogramma’s als compensatie voor de maatregelen, aldus de Towers Watson studie.

“Banken zijn zich ervan bewust, dat wanneer de EU bonusinperking wordt ingevoerd, veel van hun werknemers over het algemeen lagere salarissen zullen krijgen en ze zien in dat ze dit op diverse manieren moeten compenseren” zegt Mark Shelton van het adviesbureau.

Towers Watson vs Mercer

De resultaten van de Towers Watson studie zijn in lijn met een vergelijkbaar onderzoek dat onlangs door concurrent Mercer werd gepubliceerd. In de Mercer studie zei ook ongeveer de helft van de respondenten dat zij – ongeacht het bonusplafond – de daling van bonussen met overige voorwaarden zouden compenseren. Daarnaast gaf maar liefst 70% aan dat ze gaan kijken naar creatieve beloningsalternatieven, zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en carrièreontwikkeling. Zie het artikel ‘Mercer: Banken hebben lak aan EC bonusbeperking’ voor meer informatie.