Wet verlenging transitieperiode toekomst pensioenen in consultatie

25 september 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen is in consultatie gegaan. Dat betekent dat iedereen – bedrijven en burgers – hun mening kan geven over het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de uiterste transitiedatum niet meer in de Wet toekomst pensioenen staat maar bij de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt geregeld. Dit moet ertoe leiden dat de datum sneller kan worden veranderd, waarmee sneller kan worden ingespeeld op eventuele actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het extra uitloopjaar onvoldoende blijkt.

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen namelijk gevraagd om de uiterste transitiedatum op te schuiven naar 1 januari 2028 (was 1 januari 2027). Kamerleden vrezen dat pensioenbedrijven te weinig tijd hebben voor een zorgvuldige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, wat zou kunnen leiden tot piek- of overbelastingen bij deze bedrijven.

Wet verlening transitieperiode toekomst pensioenen in consultatie

De verlenging van de pensioentransitie met één jaar moet ervoor zorgen dat pensioenbedrijven de transitie zorgvuldiger en beheerster kunnen uitvoeren. Daarnaast zou men de ruimte krijgen om de bijbehorende werkzaamheden beter te spreiden, waardoor de druk afneemt en een zorgvuldige transitie voor iedereen mogelijk is.

Tussentijdse mijlpalen

Om ervoor te zorgen dat de uitvoerende partijen meer tijd krijgen, is het noodzakelijk de bestaande tussentijdse mijlpalen ongewijzigd te laten. Alleen dan zou er ook echt meer tijd voor de implementatie door de pensioenuitvoerders komen.

Voor pensioenfondsen betekent dit dat 1 januari 2025 de uiterste datum is voor de afronding van alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Het transitieplan dienst daarnaast uiterlijk 1 januari aan het pensioenfonds voor opdrachtaanvaarding aangeboden te worden.

Voor verzekeraars geldt dat werkgevers tot uiterlijk vóór 1 oktober 2027 de tijd hebben om de eventueel bijgestelde offerte in te dienen bij hun verzekeraar of premiepensioeninstelling. Het traject voor de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering moet voorafgaand aan het ondertekenen van de offerte hebben plaatsgevonden.

Meer pensioengerelateerd nieuws is te vinden op de pensioen-themapagina van banken.nl.