ABN AMRO nog altijd hoogst genoteerde bank in Female Board Index

05 september 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na enkele jaren van groei stabiliseert het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven. Hoewel het percentage vrouwelijke commissarissen groeide van 38% naar 39% en inmiddels “geen punt van zorg meer” is, blijft het percentage vrouwelijk bestuurders steken op 15%. Dat blijkt uit de zeventiende editie van de jaarlijkse Female Board Index.

Sinds 2022 is een wettelijk quotum van toepassing van minimaal 33% vrouw en 33% man in de raden van commissarissen van beursondernemingen. Benoemingen in strijd met het quotum zijn nietig. Tot 2020 was een wettelijk streefgetal van 30% vrouwen en mannen in zowel de RvC als de Raad van Bestuur van kracht. Omdat het een streefgetal betrof, was hierop geen sanctie van toepassing.

Al met al voldoen 79 van de 88 beursgenoteerde bedrijven aan het voorgestelde wettelijke quotum van minimaal een derde vrouwen in de RvC bij Nederlandse beursfondsen. De negen bedrijven (allen kleine en lokale beursondernemingen) die niet voldoen aan het minimum komen 10 vrouwen ‘te kort’.

ABN AMRO nog altijd hoogst genoteerde bank in Female Board Index

Geen van deze bedrijven is echter in overtreding, omdat zij het afgelopen jaar geen nieuwe benoemingen hebben gehad. Overigens ging het een jaar geleden nog om 17 ondernemingen die over te weinig vrouwelijke bestuurs- of commissarisleden beschikten.

Stagnatie vrouwelijke bestuurders

Tot 2021 (ten tijde van het streefgeval) nam ook het percentage vrouwelijke bestuurders langzaam maar zeker toe. Zo was in 2020 bijvoorbeeld nog meer dan een kwart (28%) van de nieuwe bestuurders een vrouw; in 2022 daalde het aantal ‘vrouwelijke benoemingen’ naar 16% en dit jaar zelfs naar 13%. De groei van het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft dus achter.

Van de 30 nieuwe bestuurders waren er vier een vrouw. Tegelijkertijd vertrokken er ook drie vrouwelijke bestuurders (alle drie na slechts één termijn). Al met al hebben 61 ondernemingen geen vrouw in de RvB, terwijl deze bedrijven het afgelopen jaar wel 14 nieuwe bestuurders benoemden.

Het lijkt er volgens Mijntje Lückerath-Rovers (initiatiefnemer en hoogleraar Corporate Governance aan de TIAS School for Business and Society) op dat de aandacht voor genderdiversiteit in de RvB aan het verslappen is. “Het beoogde vliegwieleffect dat meer vrouwen in de RvC zou moeten leiden tot meer vrouwen in de RvB blijft vooralsnog uit.”

Financiële sector

Van de 88 onderzochte bedrijven hebben er 20 op dit moment een RvC én een RvB die uit meer dan 33% vrouwen bestaat. Net als vorig jaar staat Wolters Kluwer bovenaan, daar is de helft van de RvB een vrouw en 67% van de RvC. Bij Arcadis en NSI zijn beide raden precies gelijk verdeeld.

ABN AMRO is met 47% vrouwelijke bestuurders en commissarissen de hoogst genoteerde financiële dienstverlener in de Female Board Index. Nationale-Nederlanden (44%) en a.s.r. (40%) wisten ook een plek in de top vijftien te bemachtigen en eindigden respectievelijk op de achtste en elfde plek.