DNB drong al in oktober aan op ingrijpen bij SNS REAAL

12 februari 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in oktober vorig jaar al aangedrongen op het tijdig ingrijpen bij SNS REAAL. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een geheime brief van DNB aan toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager. 

In de brief van DNB aan de minister benadrukte de toezichthouder het belang van het tijdig ingrijpen bij SNS REAAL. "Naarmate meer tijd wordt genomen om een oplossing te bereiken, neemt het risico toe op het ontstaan van een situatie van ernstig en onmiddellijk gevaar voor financiële stabiliteit (noodsituatie), terwijl ingrijpen in een dergelijke situatie waarschijnlijk schadelijker en duurder is".

Daarnaast gaf DNB in deze brief aan dat een bijdrage van de Staat onontkomelijk is. "De mogelijke bijdrage van private partijen (grootbanken, maar ook obligatiehouders) aan een oplossing zowel uit prudentieel oogpunt als uit oogpunt van financiële stabiliteit, begrensd is. Aangezien het hier om een systeemrelevante instelling gaat, die niet in staat is om zelf de benodigde versterking van haar financiële positie te realiseren, is naar het oordeel van DNB een reële bijdrage van de Staat nodig voor het slagen van een publiek-private oplossing".