ASN Bank sluit zich aan bij convenant dat hernieuwbare-energiesector wil verduurzamen

13 maart 2023 Banken.nl 1 min. leestijd

Hernieuwbare energie: het klinkt zo mooi, maar is lang niet altijd even duurzaam als gedacht. Ook in deze sector vinden mensenrechtenschendingen plaats of gaat de productie van zonnepanelen en windmolens ten koste van mens, milieu en biodiversiteit. De productieketens zouden complex zijn en transparantie missen, waardoor problemen niet door een individueel bedrijf kunnen worden aangepakt.

Om die reden hebben ASN Bank en ASN Impact Investors zich als supporting partner aangesloten bij een actiegroep die zich zal inzetten voor de verduurzaming van de hernieuwbare-energiesector. De actiegroep – verder bestaande uit zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de overheid, ngo’s en vakbonden – wil de risico’s op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuschade in de productieketens gezamenlijk aanpakken en voorkomen.

“Voor een duurzame toekomst is de overstap naar hernieuwbare energie van groot belang, daar moeten we volop op inzetten”, legt ASN Bank-directeur Arie Koornneef uit. “Maar bij die duurzame toekomst hoort ook dat we misstanden voor mens en milieu aanpakken die voorkomen bij de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines. We staan voor complexe vraagstukken, die we alleen samen kunnen oplossen.”

ASN Bank sluit zich aan bij convenant dat hernieuwbare-energiesector wil verduurzamen

Het zogenoemde IMVO-convenant (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen)  heeft een looptijd van vijf jaar, en ‘verplicht’ deelnemers om zich committeren aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten.

De komende jaren zullen de deelnemende partijen zich richten op het in kaart brengen van de ketens individuele bedrijven en de bijbehorende risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld en collectieve projecten opgestart om verbeteringen in de sector door te voeren. Ook zullen de ondertekenaars van het convenant gezamenlijk inzetten om het bewustzijn rondom het belang van duurzame ketens te vergroten en hoger op de maatschappelijke agenda te krijgen.